5 Replies to “Gwefannau lleol, blodau yn tyfu ym mhob man”

 1. Post gwych. Yn sicr, fe fu gormod o bwyslais ar dydd Sadwrn am ble fyddai’r blogiau i gyd yn ymddangos, yn hytrach na phwy oedd yn nd i’w creu nhw a sut fydd ni’n gallau annog hyn. Mae’r canllawiau yn ddefnyddiol iawn. Dwi’n c ymryd bod ti wedi gweld y rhai (gan gynnwys fideos) yn adran ‘Step-by-step ar wefan Talk About Local.

 2. Rhys, ti yn llygad dy le. Creu cynnwys sy’n bwysig. Ges i sgwrs a Will Perrin dros beint ar ôl y gynhadledd ag oedd ô’n son am bwysigrwydd hyfforddiant cymunedol er mwyn galluogi pobol i greu’r cynnwys yma. Fel rhywun sy’n dipyn o “ludite” technolegol dwi’n ymwybodol o fy mhrofiad personol o fod ofn technoleg newydd, a dwi ar uffarn o “learning curve”.

  Dwi dal i gredu fod lle ar gyfer cartref canolog, nid fel uber safle on rhywle y gall dyfu’n organic wrth i ddefnyddwyr cynyddu. Man i ymgasglu yn hwylus dyla fo fod.

  Dwi yn gweld pwynt i papurau bro fod yn rhan o rhwydwaith fel oedd gan BBC lleol. Mae nifer o Gymru ddim yn ymagrtrefu yn bro eu mebyd erbyn hyn a gyda diddordeb yn yr hyn sy’n digwydd ar lefel leol mewn mwy na un cymuned. Dwi’n hoffi dal fyny a newyddion Wrecsam yn y Clawdd a newyddion o Benmachno yn yr Odyn. Os basa nhw’n eistedd gyda’i gilydd mewn un lle ’sa fo’n neud bywyd yn haws!

 3. Y peth ydi dwi ddim yn meddwl bod dysgu defnydd o gyfryngau gwe yn rhywbeth sydd angen hyfforddwyr drud i ddod mewn i’w wneud. Mae’n weddol syml unwaith i rywun weithio gyda chi drwy’r camau sylfaenol a helpu i wneud rhai optimisations syml.

  Beth petai rhwydwaith o hyfforddwyr gwirfoddol yn cael ei greu allai gynnig rhoi bore o hyfforddiant i grwp sy’n gyfrifol am bapurau bro?

  Gellid defnyddio Hedyn fel canolbwynt adnoddau, gan geisio defnyddio’r un mathau o blatfformau a rhwydweithio pawb wrth iddo fynd yn ei flaen.

  Wn i ddim beth yw’r ffordd hawsaf o greu y ‘farchnad’ ar gyfer y math hyn o gyfewnid cyfalaf cymdeithasol, nac os oes angen, ond efallai byddai rhyw fath o wefan Kickstarter yn help.

 4. Y peth ydi dwi ddim yn meddwl bod dysgu defnydd o gyfryngau gwe yn rhywbeth sydd angen hyfforddwyr drud i ddod mewn i’w wneud.

  Nac oes wir, a baswn i’n hapus i fod yn rhan o rwydwaith gwirfoddol, mond ofni dw i, os oes rhywun yn mn di gael eu talu am darparu rhywbeth tebyg yn y dyfodol (‘post BBC’ ddudwn ni), dylai bod y bobl ‘iawn’ (h.y. ’dallt ei shit’) yn cael y gwaith o ddarparu’r hyfforddiant a bod hwnnw yn cael ei gynnig yn Gymraeg.

Comments are closed.