Clic Off – a Twitter bot sharing TV programmes on S4C Clic

I made a new Twitter bot called Clic Off which just started today.

It automatically tweets selections of TV programmes on the Welsh-language channel S4C. What the shared programmes have in common is that they’re about to disappear from the service because they’ve almost reached their full term. The bot gives you a last chance to watch.

Here’s an example:

I am a fan of S4C and the bot is entirely unofficial.

One of the most interesting elements was the algorithmic tweaking to try to get a representative balance of programmes. It turns out that a completely random pick of available ‘last chance’ programmes results in a surfeit of childrens’ programmes.

Bots and automation

Do you want to discuss having a bot for your project or use of data, code, and automation to solve problems and take opportunities? Feel free to contact me.

4 Replies to “Clic Off – a Twitter bot sharing TV programmes on S4C Clic”

 1. O’n i’n hapus i basio fe â’i ychydig cannoedd o ddilwyr ymlaen atyn nhw, wedyn caewyd y cyfrif i lawr am ryw reswm!

  Classic!

  Er enghraifft beth am dderbyn e-bost/neges/ping bob tro mae’ch hoff fand/awdur/pentref yn cael ei [ch|g]rybwyll mewn disgrifiad rhaglen.

  Baswn i’n gwerthfawrogi rhywbeth o’r fath – liciwn i wybod pan bydd cyfres o Cyw Hyw yn cael ei dangos eto.

  O ran cyfrifon ar wahan ar gyfer gwahanol fathau o raglenni, mond rhai mathau o raglenni sydd gyda fi ddiddordeb ynddynt, ond petai lle, os modd dechrau pob trydariad gyda’r categori perthnasol: “Ffeithiol a’r Celfyddydau | Eryri: Pobol y Parc — Cyfres i ddathlu …” ?

 2. Diolch am adael sylw Rhys.

  Mae’r peth tracio band/awdur/geiriau ayyb yn fwy o brosiect.

  Mae’n rhywbeth sydd angen bodoli dw i’n teimlo. Dw i’n methu llawer sydd o ddiddordeb i mi. O safbwynt y sianel a chynhyrchwyr mae’n ffordd dda o gynyddu oriau gwylio, ymhlith ffyddloniaid yn enwedig.

  Dw i’n derbyn cylchlythyr e-bost S4C. Ar hyn o bryd mae’n edrych fel bod pawb yn derbyn yr un neges, does dim teilwra hyd y gwn i.

  Erbyn hyn mae llawer iawn o blatfformau o Netflix i YouTube yn deilwra wrth gwrs, ac maen nhw yn cystadlu yn erbyn S4C am sylw.

  O ran categorïau mae hyn yn syniad addawol. Mae’n bosibl ond mae enw categori llawn yn cymryd llawer o nodau yn y trydariad. O’n i’n ystyried emojis i gyfleu categori. Mae hefyd y gallu i olygu’n llun yn awtomatig, e.e. rhoi testun arno fe. Mae llawer o opsiynau.

Comments are closed.