6 Replies to “Mwy o fideos coginio plîs, gwe Gymraeg”

  1. Yr un peth i fi – fel dywedodd Elliw – y ‘logistics’ – pe byddwn i’n gwneud fideo coginio bydde bwyd yn mynd ar fy nghamera ac allwn i ddim ganolbwyntio ar y coginio ei hun!

Comments are closed.