6 Replies to “Blogiau lleol am Cardiff, Cymru”

 1. 1. The English-language one is only regarded as an experiment, let alone yr hen iaith.
  2. They wanted to do Welsh. They bid for public money (http://paidcontent.co.uk/article/419-trinity-mirror-four-others-bid-for-welsh-news-site-hand-out/) but didn’t get it.
  3. They’re students from all around the UK, so full Welsh coverage isn’t going to be possible.

  There’ll doubtless be a Welsh-language one along soon, though, if one didn’t already exist.

 2. 1. Absolutely and my questions are experimental and half-baked to see what others think.

  2. Yeah I know, from Media Wales’ perspective I’m sure it was worth a punt. But I’m not really asking about business or public money here. Or even budgets.

  3. You mean the Capture Cardiff bloggers? My point was that free software can open this up to any ragtag group of DIY punks out there – potentially. The rest is about people and spare time. I’m not talking about professional journalism of course.

  Thanks Rob.

 3. Mae’n edrych yn reit cyfforus yng Nghaerydd ar hyn o bryd o ran blogiau lleol, er amser a ddengys beth fydd ansawdd y cynnwys a sut pa fath o amrywiaeth o bynciau a fydd ynddynt. Mae Capture Cardiff yn edrych yn arbennig o dda, ac yn enghraifft fel ti’n dweud o bet sy’n gallu cael ei greu heb orfod buddsoddi dimau goch (mewn arian), ond mae’n golygu buddsoddi llawer o amser.

  O beth ddeallaf i, myfyryr cwrdd diploma mewn newyddiaduraeth yn y birfysgol sy’n ei gynnal (bydd hefyd yn ddiddorol gweld os fydd yr ansawdd yn newid o flwyddyn academiadd i’r llall!).

  Hyd y gwyddwn i, tydy myfyrwyr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor erioed wedi cynhyrchu dim un blog na sianel YouTube yn Gymraeg na Saesneg, rhywbeth sy’n biti garw.

  Mae blog Leeds y Guardian yn erdych yn dda hefyd, ac mae hyn yn argyhoeddi’n dda i Gaerdydd. Mae’n gwneud defnydd da o wybodaeth o wefannau eraill megis rhai MySociety ac Openly Local (gwefan newyd di mi). Efallai dylid ceisio annog Cyngor Dinas Caerdydd i ddefyddio Openly Local (ac efallai dylwn gynnig lleoleidido’r gwasanaeth – os oes modd ei rhyngwladoleiddio’n gynta). O holl awdurdodau lleol Cymru, dim ond Sir Fynwy sydd arno hyd yma.

  O ran gwefan lleol Cymraeg i Gaerdydd, byddai’n braf gweld un. Yn sicr yng Nghaerdydd mae’r ‘concentration’ ucha o bobl ifanc Cymraeg eu hiaith. Rhaid cofio bod gwefan newyddion lleol yn wahanol iawn i flog – mae blog newyddion yn gofyn cael ei ddiweddaru yn gyson iawn, gyda cynnwys o ddiddordeb i bawb a rhaid i’r cynnwys fod yn gywir iawn o ran manylder/ffeithiau (a iaith?).

  Dw i’n sylweddoli y galli di greu’r wefan yn ond byddai angen tim o o leiaf 6-10 o gyfrannwyr. Er efallai mai sefydlu gwefan fyddai orau’n gyntaf a gweld wedyn os fyddai modd denu cyfranwyr gyda gallu newyddiadurol, yn hytrach na disgwyl i’r rhai sydd a gallu newyddiadurol greu gwefan eu hunain? Buaswn i’n hoffi cymryd rhan rhywsut, ond dwi ddim yn gweld fy hun yn sgwennwr da.

 4. Bydde’n ardderchog cael lle yn y Gymraeg i rannu newyddion yn y Gymraeg a gwybodaeth am ddigwyddiadau etc. Mae Menter Caerdydd yn anfon llawer o wybodaeth i rai sydd wedi cofrestru i dderbyn yr ebost e-chlysur. http://www.mentercaerdydd.org/gwefan.php
  Rwyf i hefyd yn defnyddio llawer ar Facebook i anfon gwybodaeth am weithgareddau Clwb y Diwc yn Nhreganna. Ond mae na le i drafod newyddion y ddinas hefyd.

 5. Mae’n edrych yn reit cyfforus yng Nghaerdydd ar hyn o bryd o ran blogiau lleol, er amser a ddengys beth fydd ansawdd y cynnwys a sut fath o amrywiaeth o bynciau a fydd ynddynt. Mae Capture Cardiff yn edrych yn arbennig o dda, ac yn enghraifft fel ti’n dweud o beth sy’n gallu cael ei greu heb orfod buddsoddi dimau goch (mewn arian), ond mae’n golygu buddsoddi llawer o amser.

  O beth ddeallaf i, myfyrwyr cwrdd diploma mewn newyddiaduraeth yn y birfysgol sy’n ei gynnal (bydd hefyd yn ddiddorol gweld os fydd yr ansawdd yn newid o flwyddyn academiadd i’r llall!).

  Hyd y gwyddwn i, tydy myfyrwyr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor erioed wedi cynhyrchu dim un blog na sianel YouTube yn Gymraeg na Saesneg, rhywbeth sy’n biti garw.

  Mae blog Leeds y Guardian yn erdych yn dda hefyd, ac mae hyn yn argyhoeddi’n dda i Gaerdydd. Mae’n gwneud defnydd da o wybodaeth o wefannau eraill megis rhai MySociety ac Openly Local (gwefan newyd di mi). Efallai dylid ceisio annog Cyngor Dinas Caerdydd i ddefyddio Openly Local (ac efallai dylwn gynnig lleoleidido’r gwasanaeth – os oes modd ei rhyngwladoleiddio’n gynta). O holl awdurdodau lleol Cymru, dim ond Sir Fynwy sydd arno hyd yma.

  O ran gwefan lleol Cymraeg i Gaerdydd, byddai’n braf gweld un. Yn sicr yng Nghaerdydd mae’r ‘concentration’ ucha o bobl ifanc Cymraeg eu hiaith. Rhaid cofio bod gwefan newyddion lleol yn wahanol iawn i flog – mae blog newyddion yn gofyn cael ei ddiweddaru yn gyson iawn, gyda cynnwys o ddiddordeb i bawb a rhaid i’r cynnwys fod yn gywir iawn o ran manylder/ffeithiau (a iaith?).

  Dw i’n sylweddoli y galli di greu’r gwefan yn gyflym iawn ond byddai angen tim o o leiaf 6-10 o gyfrannwyr. Er efallai mai sefydlu gwefan fyddai orau’n gyntaf a gweld wedyn os fyddai modd denu cyfranwyr gyda gallu newyddiadurol, yn hytrach na disgwyl i’r rhai sydd a gallu newyddiadurol greu gwefan eu hunain? Buaswn i’n hoffi cymryd rhan rhywsut, ond dwi ddim yn gweld fy hun yn sgwennwr da.

Comments are closed.