One Reply to “Newidiadau yng Nghaerdydd a Chymru”

  1. Allet ti ddim bod wedi dewis cyferbyniad gwell i DewiSant2 na siop Spillers. Dw i’n ddiolchgar iawn bod DS2 wedi agor, dim ond er mwyn i mi fod yn callu cerdded yn syth trwyddo pob dydd o’r swyddfa (sydd uchben Traders tavern) ond does dim un siop ynddo yn apelio ata i o gwbl

    …a pheth arall, pam ddiawl mae Walley’s wedi mynd i’r fath gost o logi uned a chyflogi staff yno, pan mae nhw newydd ymestyn ei siop cartrefol llawn dewis sydd ond ychydig latheni i ffwrdd y y Royal Arcade?
    Dyna beth yw penderfyniad busnes rhyfedd.

Comments are closed.