5 Replies to “Mae arafwch newyddion Cymraeg yn gymaint o siom.”

  1. Beth am raglen Y Byd ar Bedwar? Efallai ddim yn ymateb yn gyflym i straeon newyddion sy’n torri ond yn sicr yn mynd dan groen a thorri straeon Cymreig gwreiddiol ac yn gohebu ar straeon mawr rhyngwladol hefyd. Gwefan Golwg360 hefyd yn torri straeon newydd ac yn adrodd straeon tramor yn y Gymraeg…

  2. Rydych yn llygad eich lle fel arfer. Mae Gwlad yr Ia yn llwyddo darparu nifer o sianeli teledu/radio yn eu haith nhw gyda hanner ein nifer o siaradwr http://www.ruv.is/ Problem gwleidyddiol a meddwl sy gennym. Does dim byd gwrthrychol yn gyfrifol am y sefyllfa.

  3. Mae prinder y Cymry Cymraeg yn gyffredinol yn her. Rhaid mynd ati i weld sut gallwn gyfaddasu’n gwasanaeth newyddion, a gwneud hynny mewn ffordd fydd yn sicrhau gwasanaeth cyflawn ac amrhywiol, a hynny 100% yn y Gymraeg. Prin byth, clywir defnyddio trosleisio ar Radio Cymru e.e. Yn aml, byddaf yn cwyno am ddiffyg amrhywiaeth newyddion Radio Cymru, gormod o bwyslais ar yr hyn sy’n digwydd ym Mhrydain, neu yn y byd einglseisnig, neu sylwebaeth rwngwladol o safbwynt Prydain, fel petai wedi’i dehongli gan Sais a’i drosi i’r Gymraeg, ac wedyn llawer llawer gormod o ‘chiens ecrases'(straeon lleol dibwys). Ar y post cyntaf, dyfynnir o bapurau newyddion Prydeinig yn unig, ac yn aml heb fawr o ymdrech i gyfieithu’r cynnwys, a hynny pan mae ffynhonell helaeth o newyddion o safon i’w cael mewn nifer o ieithoedd. Rhaid felly, gwneud llawer mwy o gyfieithu, a throsleisio â’r siaradwr yn glywadwy yn y cefndir, fel sy’n arferol ar unrhyw newyddion arall ar draws y byd. Os yw ein newyddion yn “genedlaethol”, h.y. ar gyfer Cymru, dylai fod digon o adnoddau wrth gefn inni wneud hyn. Os nad ydyn ni’n gwneud hyn, nid yn unig byddwn yn byw mewn ynys yn ddaearyddol, byddwn hefyd yn byw mewn ynys newyddiadurol – y canlyniad fydd inni gymhathu’n llwyr i byd bach y Sais.

  4. Diolch o galon am y sylwadau.

    Gareth – beth yw’r modelau yng Ngwlad yr Iâ? Hynny yw, sut maen nhw yn ariannu’r newyddion? Yn amlwg dydyn nhw ddim yn cystadlu gydag iaith fawr yn yr un modd.

    Daf – mae pethau i’w canmol yn y maes yn bendant.

Comments are closed.