5 Replies to “Dwyreinioldeb a fi”

 1. ‘Dwyrainioldeb’?!

  Diawl, tro cyntaf i glywed y gair ’da Carl! Dyn y Dadeni yn bathu geiriau newydd! Da iwan.

  Roeddwn i’n meddwl dy fod wedi sgwennu ‘Duwioldeb’ pan edrychais i gynta ac yn disgwyl blogiad ar grefydd!

 2. Ble gallwn ni gwylio’r ffilm? Ydy e’n barod?

  O ran llyfrau/erthyglau ar golygu, darllena ‘In the Blink of an Eye’ gan Walter Murch. Ddim yn academaidd ond gwell peidio ‘deallusoleiddio’ golygu.

  Fi ddim yn creuwr ffilm, fi’n collage artist – wythnos yma ta beth.

  Diogel.

 3. Shw mae!

  Dwi jest ar hanner darllen Roland Barthes, os nad yr un maes yna cae weddol agos…

  gan Barthes syniadau diddorol ynglyn a symbylaeth Ffrainc – y stec, y chwaraeon, y gwin…

  gwin sydd wedi cael ei ddwyn o wrawnwyn ar dir Moslemiaid yn Algeria nad sydd yn gallu bwydo eu hunain…

  trais a gormes, gormes a thrais.

  Anniogel yw’r byd, hyd yma

  W

Comments are closed.