2 Replies to “Mudiadau cymdeithasol a’r rhyngrwyd”

  1. Wedi deud hynny dwi newydd ddechrau darllen llyfr newydd Henry Jenkins, Ford a Green. Ma na sdwff gweddol dda ynddo fo am wendidau participatory culture a’r participatory divide, sydd yn newid o Convergence Culture, ond mae na dal whiff go hegar o be dwi wedi ei ddarllen o geisio argyhoeddi taw Y Ffordd ymlaen ydi eu ffordd nhw drwy esiamplau positif. Mae nhw eu hunain yn cyfadde hyn yn y bennod agoriadol, gan ddweud yn unig, pam bod rhaid i’r naysayers fod mor negyddol?

    Ta waeth, dwi’n edrych mlaen i’w ddarllen o safbwynt lleiafrif o fewn lleiafrif a gweld os mae’n dweud rhywbeth newydd i ni.

Comments are closed.