Mudiadau cymdeithasol a’r rhyngrwyd

Mae Evgeny Morozov wastad yn brofoclyd:

There are two ways to be wrong about the Internet. One is to embrace cyber-utopianism and treat the Internet as inherently democratizing. Just leave it alone, the argument goes, and the Internet will destroy dictatorships, undermine religious fundamentalism, and make up for failures of institutions.

Another, more insidious way is to succumb to Internet-centrism. Internet-centrists happily concede that digital tools do not always work as intended and are often used by enemies of democracy. What the Internet does is only of secondary importance to them; they are most interested in what the Internet means. Its hidden meanings have already been deciphered: decentralization beats centralization, networks are superior to hierarchies, crowds outperform experts. To fully absorb the lessons of the Internet, urge the Internet-centrists, we need to reshape our political and social institutions in its image. […]

Darllena’r erthygl llawn – adolygiad Morozov o’r llyfr Future Perfect gan Steven Johnson.

2 Ateb i “Mudiadau cymdeithasol a’r rhyngrwyd”

  1. Wedi deud hynny dwi newydd ddechrau darllen llyfr newydd Henry Jenkins, Ford a Green. Ma na sdwff gweddol dda ynddo fo am wendidau participatory culture a’r participatory divide, sydd yn newid o Convergence Culture, ond mae na dal whiff go hegar o be dwi wedi ei ddarllen o geisio argyhoeddi taw Y Ffordd ymlaen ydi eu ffordd nhw drwy esiamplau positif. Mae nhw eu hunain yn cyfadde hyn yn y bennod agoriadol, gan ddweud yn unig, pam bod rhaid i’r naysayers fod mor negyddol?

    Ta waeth, dwi’n edrych mlaen i’w ddarllen o safbwynt lleiafrif o fewn lleiafrif a gweld os mae’n dweud rhywbeth newydd i ni.

Mae'r sylwadau wedi cau.