5 Replies to “Rhwydwaith hysbysebion Cymraeg”

 1. Yn aml iawn mae’r syniad yn mynd i’r silff lle mae syniadau Cymraeg eraill yn mynd i gysgu. Faint o fentrau sydd ddim wedi dechrau achos diffyg hyder/ymchwil yn hytrach na diffyg cwsmeriaid?

  Lot fawr, dychmyga i.

  Beth am y gwefannau sydd ddim yn bodoli fel mentrau eto achos maen nhw yn aros am ffynhonnell fach o arian er mwyn ddechrau?

  Nid mod i’n aros am ffynhonnell arian, ond wedi bod yn meddwl am sbel am ddechrau blog (ar y cyd) am fod yn riant – dim byd dwfn iawn (er, pwy a wyr), just sgwennu am lefydd da i fynd a’r plant – caffis/bwytai croesawgar, syniadau diwrnod allan, adolygu ddillad, tegannau, dodrefn ayyb. Cyn i mi ddod yn riant fy hun, roedd negesfwrdd dimcwsg.com, rhyw fath o spin-oof o maes-e, ac roed dyn syndod o boblogaidd a phrysur.

  Petai rhwydaith hysbysebu, dychmygaf byddai’n addas iawn i flog o’r fath.

  Basai’r un fatho syniad blog am diethio yn Nghymru (afolygu gwestai, bwytai, tafarndai, traethau, atyniadau ayyb) hefyd yn ffitio’r un sgop.

  dallt yn iawn nad yw”r ysgogiad yna i fuddsoddi amser mewn datlbygu Blogiadaur ar hyn o bryd, ond roed dyn dennu 300 o ymwelwyr y dydd ar un adeg (yn 2006/2007).

  RO’n i ar un adeg yn talu swm fechan yn fisol i Nic am redeg maes-e, rhywbeth fel £1 a oed dyn fargen o ystyried y defnydd ro’n i’n wneud ohono. Hefyd bu’m yn talu rywbeth tebyg i Aran Jones, yn wreiddiol am system e-bost sgwranog.com, a phan ddaeth y gwasaneth i beth, mi wnes i barhau i dalu iddo am gyfnod gan mod i’n ddiolchgar am ei waith gyda’r blogiadur (a oedd fel talu am hysbyseb ar gyfer fy mlogiau i!).

  Rhaid bod talu am enwau parth fel hedyn.net, y blogiadau, ybydysawd.com, adolygiad.com (ac eraill mae’n siwr) yn adio lan, hen son am lety. Dw i wastad yn bwriadu cynnig cyfrannu tuag at y gost, ond byth yn cofio. Yn y tymor byt, beth am osod botwm ‘Cyfrannu’ gyda PayPal (ych!) neu rhywbeth? Neu falle just whip round i ti wrth far yr Eisteddfod 🙂

 2. Dw i wedi ystyried botwm ‘cyfrannu’ o’r blaen. Efallai…

  Mae’r model ’talu am wasanaeth’ yn drafodaeth arall.

  Dylet ti siarad gyda Tom Beardshaw, mae fe wedi bod yn rhedeg http://dad.info ers blynyddoedd. Mae tadau gallu bod yn grwp anodd i’w dynnu. Mae blogiau i famau yn boblogaidd iawn.

  Mae ysgogiad yn wahanol ym mhob sefyllfa. Dw i’n hapus i flogio heb arian ond byddaf i’n hapusach gyda thipyn bach o arian!

 3. Ddim yn gwybod os ydy’r sustem hysbysebu dal yn bodoli ar maes-e (dyw e ddim yn weithredol, hyd y gwelaf i) ond ar yr un adeg roedd e’n dod â thipyn bach o arian i mewn, rhyw £100 y mis ar gyfarteledd – ddim llawer, yn amlwg, ond digon i gyfro’r biliau llety ac ati.

  Roedd y cyfraniadau bychain mae Rhys yn sôn amdanyn nhw (y “Clwb Cefnogwyr”) hefyd yn bwysig iawn yn y cyfnod pan oedd rheoli’r maes yn galw trwm ar fy amser. Ar un adeg, ro’n i’n ystyried rhoi’r gorau i’r gwaith dysgu a cheisio creu beth mae Matt Haughie yn ei alw’n lifestyle business.

  Yn anffodus, wnaeth Mark Zuckerberg ddwgu fy syniad.

 4. “Pam dydyn nhw (S4C neu’r cwmnïau cynhyrchu) casglu addewidion/pledges i asesu’r alw?”

  Mae hwn yn syniad da iawn – mor dda a dweud y gwir fe anweth llyfrwerthwyr o Gymru ei ddyfeisio yn y 17fed ganrif! Roedd twf marchnad lyfrau Cymraeg y cyfnod yna’n ddibynnol iawn ar system danysgrifio o’r fath, fel bod argraffwyr yn gwybod y byddai yna farchnad cyn cyhoeddi. Wela’i ddim rheswm pam na ddylai weithio eto!

Comments are closed.