6 Replies to “English translation of the Saunders Lewis lecture: Tynged yr Iaith / Fate of the Language”

  1. Dwi hanner ffordd drwy cyfieithu’r rhaglen radio Tynged yr Iaith: Saunders a Thynged yr Iaith, trafodaeth gyda John Davies, Gareth Miles, Harri Pritchard Jones a Hywel Williams. Bwriadaf ei roi arlein gyda’r sain.

  2. GWYCH! Fel dysgwraig ers 4 blynedd, ac fel aelod Cymdeithas yr Iaith hefyd, diolch yn fawr iawn, Carl. Mae’n ofnadwy o bwysig mod i’n deall. Mae Cymraeg Saunders Lewis yn rhy anodd i fi ar hyn o bryd.

Comments are closed.