6 Replies to “English translation of the Saunders Lewis lecture: Tynged yr Iaith / Fate of the Language”

  1. Brilliant, I’ve been trying to get a hold of this for a while. Diolch yn fawr! / Go raibh míle maith agat!

  2. Rhys, mae’r awdio ar-lein. Bydd y fideo ar-lein yn yr wythnosau nesaf.

    Tomaí, croeso. Dw i’n falch bod rhywun yn ei werthfawrogi! (I’m happy that someone appreciates it.)

  3. Dwi hanner ffordd drwy cyfieithu’r rhaglen radio Tynged yr Iaith: Saunders a Thynged yr Iaith, trafodaeth gyda John Davies, Gareth Miles, Harri Pritchard Jones a Hywel Williams. Bwriadaf ei roi arlein gyda’r sain.

  4. GWYCH! Fel dysgwraig ers 4 blynedd, ac fel aelod Cymdeithas yr Iaith hefyd, diolch yn fawr iawn, Carl. Mae’n ofnadwy o bwysig mod i’n deall. Mae Cymraeg Saunders Lewis yn rhy anodd i fi ar hyn o bryd.

Comments are closed.