4 Replies to “Derbyn cywiriadau gramadeg oddi wrth ddarllenwyr”

 1. Syniad da iawn! Dw i’n siwr y byddai gwefannau proffesiynol hefyd yn elwa ar wasanaeth o’r fath!

  Yr unig broblem o bosib yw bod yna lawer iawn o heddlu iaith ar y we sy’n a) gwbl anghywir, neu b) yn gwybod ambell i reol ac yn benderfynol o’i orfodi ar eraill ond yn anwybyddu’r gweddill. Dw i’n teimlo weithiau fod hanner y Cymry Cymraeg yn dweud ‘dyw fy iaith i ddim digon da’, a’r hanner arall yn dweud ‘dyw dy iaith di ddim yn ddigon da’ wrth bawb arall!

  Heb sôn am yr amrywiol dafodieithoedd a chyweiriau iaith sy’n cymhlethu pethau ymhellach!

  Yn bersonol dw i ddim yn teimlo bod angen poeni gormod am safon iaith ar flogiau/twitter. Os ydych chi’n darllen blogiau a fforymau Saesneg mae safon yr iaith yn aml yn echrydus. e.e. pobol yn sillafu ‘won’ fel ‘one’, ac yn camsillafu geiriau syml eraill…

 2. Mae hyn yn syniad diddorol iawn, ffordd o alluogi pobl o bob lefel o Gymraeg i wella, heb golli hyder…

  Hefyd, mae’r pwynt gan Ifan yn un dilys, cyfrwng anffurfiol yw blogio/trydar, y pwynt yw i gyfathrebu, nod gramadeg!

 3. Dw i ddim yn poeni am safon iaith – yn arbennig ar blogiau pobol eraill!

  Mae tafodieithoedd a chyweiriau ac maen nhw i gyd yn ddilys fel arddulliau. Mae bratiaith/slang yn ddilys hefyd yn fy marn i. Mae sawl rhan o iaith ’safonol’ yn dechrau ar y strydoedd.

  Beth yw diffiniad blog? Cyfres o gofnodion mewn trefn amser, dyna i gyd. Mae amcanion blogiau gwahanol yn amryw iawn. Felly mae gyda fi amcanion fy hun yma, e.e. dw i eisiau dysgu’r iaith ’safonol’ ysgrifenedig ymhlith amcanion eraill.

 4. Bydd rhwybeth fel ’na yn defnyddiol iawn i fi hefyd – fel dysgwyr Cymraeg A fel tiwtor i oedolion yn astudio Sgiliau Sylfaenol.

  Mae rhaid iddyn nhw ddangos bod nhw wedi cywirio eu gwaith.

Comments are closed.