5 Replies to “Santes Dwynwen 404!”

  1. Gobiethio caiff Matthew Glyn neu pwy bynnag yn S4C gyfle i ddarllen erthylg Tom Morris, mae’n rhoi’r dadleuon drosos yn glir iawn.

    Gyda phrinder o ffynonellau i’w cyfierio atynt yn Gymraeg ar gael ar y we, er mywn eu defnyddio ar Wicipedia er enghraifft, mae’n biti bod S4C yn gwendu hyn. Sgwn oes gyda nhw’n gosod oes penodedig i gynnwys ar-lein?

    Mae gwefan Croeso Cymru yr un fath am ddileu, neu o leiaf symud tudalenau heb hailgyfeirio.

Comments are closed.