2 Replies to “haciaith.com – Enghraifft cyntaf o P2 yn Gymraeg”

  1. Roedd bach o broblem gyda gwefan haciaith.com ddoe (ddim byd i wneud a’r thema). Weithiau roedd e’n danfon y tudalennau nôl gyda application/octet-stream yn hytrach na text/html felly roedd y dudalen yn cael ei ‘gadw’ yn lle ei ddangos.

    Oedd e’n digwydd ar dudalennau newydd nad oeddwn i wedi ymweld â nhw o’r blaen, felly mae’n bosib oedd e rhywbeth i wneud a caching?

Comments are closed.