haciaith.com – Enghraifft cyntaf o P2 yn Gymraeg

Wnes i ddefnyddio’r thema P2 dwywaith cynt:

  • Blog preifat “tu ôl i’r wal-tân” am blogio am brosiect mewn grŵp (well na ebost weithiau)
  • geekcluster.org (grŵp hacio, caledwedd ayyb, bob mis)

Nawr:

  • Mae Hacio’r Iaith yn digwydd penwythnos yma yn Aberystwyth. Dyn ni wedi cyfieithu’r thema yn arbennig. Dyn ni’n profi’r thema gyda 40 person ar haciaith.com am blogio byw. Gobeithio bydd y peth cyfan yn gweithio dros y penwythnos heb broblemau mawr. Awn ni weld…

2 Ateb i “haciaith.com – Enghraifft cyntaf o P2 yn Gymraeg”

  1. Roedd bach o broblem gyda gwefan haciaith.com ddoe (ddim byd i wneud a’r thema). Weithiau roedd e’n danfon y tudalennau nôl gyda application/octet-stream yn hytrach na text/html felly roedd y dudalen yn cael ei ‘gadw’ yn lle ei ddangos.

    Oedd e’n digwydd ar dudalennau newydd nad oeddwn i wedi ymweld â nhw o’r blaen, felly mae’n bosib oedd e rhywbeth i wneud a caching?

Mae'r sylwadau wedi cau.