4 Replies to “Pethe ar alw”

  1. Yn yr 17 mis ers diwedd Pen Talar, mi fasen nhw wedi gallu ryddhau yn ddigidol ar iTunes, Netflix, Lovefilm neu YouTube yn llawer cyflymach a haws.

    Mae yna fantais o ddefnyddio brand a chefnogaeth S4C wrth gwrs.

    Dwi wedi tueddu i brynu DVD/Bluray o ffilmiau dwi wir yn caru, yn bennaf er mwyn cael yr extras. Weithiau mae cyfresi prin ar gael ar DVD yn unig, neu mae’n bosib cefnogi cynhyrchwyr bach sy’n ryddhau stwff lleiafrifol. Ond dwi’n amau fod y farchnad Cymraeg yn rhy lleiafrifol i neb i’w gymryd o ddifri.

    Erbyn hyn dwi’n gweld mwy o fantais i wefannau fel Netflix. Mae llawer o gynnwys BBC/ITV/Channel 4 arno fe ond dim llawer yn fwy diweddar na 2009. O bosib mae trwyddedau DVD yn golygu nad yw’r cyfresi diweddaraf arno.

    Mae yna ddeunydd archif diddorol iawn yno hefyd – dwi wedi bod yn mwynhau “Fry and Laurie” a “Yes, Prime Minister” yn ogystal a hen gyfres Firefly. Dwi ddim yn gweld pam nad yw S4C wedi mentro o gwbl fan hyn (er dwi’n gwybod fod hyn yn y cynllun newydd ar gyfer datblygiadau digidol).

Comments are closed.