2 Replies to “O’r we i’r teledu a llyfrau”

  1. O ran rhaglenidave, byddai comisiwn teledu yn llethu ei lais dwi’n meddwl. Mae’r holl fwg a drychau sydd ynghlwm ym mhroses cynhyrchu teledu yn beth annodd iawn i’w droi yn lais naturiol. Dwi’n ofni byddai Dave yn cael digon ohono’n reit sydyn. Arlein ddylai o fod, gan syndicatio fo i wahanol wefannau ar draws y we (a falle gwefan S4C yn y diwedd…).

    Diolch am bostio! Byddai’n dda gallu cael ffordd o fod yn mainstream ar y we yn hytrach nac gorfod mynd i gyfrwng arall. Yn y byd Saesneg ei iaith arlein mae na brif ffrwd arlein (Revision3, BoingBoing a nifer fawr o gwmniau eraill). Mae Golwg360 wedi mynd rhyw gam o’r ffordd i greu prif ffrwd arlein sydd ddim yn ddarlledwr. Mae potensial iddyn nhw “ddyrchafu” pobol, deunydd sydd yn apelio at nifer fawr o bobol.

  2. Cofnod ardderchog, hyd yn oed gyda’r enghreifftiau Cymraeg prin ti wedi roi, mae o’n gwenud i rhywun feddwl, bod unrhyw beth yn bosib a bod y rhod yn dechrau troi (er yn araf).

    Beth sydd hefyd yn amlwg o’r esiamplau prin hyn yw eu bod yn ymateb i rhywbeth sydd ddim ar gael yn y prif ffrwd traddodiadol.

    Dw i’n hoffi’r ffordd mae Hwb wedi gwneud defnydd o gynnwys lo-fi ar-lein oedd yn bodoli’n barod a’i ddyrchafu, cyfrannu ato drwy eu sianel YouTube, a’r ffordd mae nhw’n wirioneddol annog y cyhoedd i gyfrannu hefyd a chreu eu cynnwys eu hunain. Calonogol iawn.

Comments are closed.