2 Replies to “Fflachio / Hacio’r Iaith – beth ddysgais i”

  1. Diolch i ti Rhodri. Yn fy mhrofiad i mae Hacio’r Iaith wedi gwella bob tro. Ac mae rhaid dweud bod e wedi bod yn rhan hanfodol o fy natblygiad personol fel petai gan gynnwys rhedeg gweithdai, siarad Cymraeg, newid agwedd, ayyb.

    Gyda llaw o’n i ddim yn siŵr lle i flogio’r nodiadau. Fel arfer dyma le dw i’n postio pethau os dw i ddim eisiau darllenwyr!

Comments are closed.