7 Replies to “Gwendid newyddion BBC”

 1. Erthygl ddiddorol.

  Dadl y BBC am ochel rhag newyddion rhyngwladol a chwaraeon ydi nad oes cymaint yn darllen y straeon rheini. Ac mae hynny’n wir yn achos Golwg 360 hefyd. Gallai stori am fater sy’n ymwneud gyda’r iaith neu S4C neu’r Eisteddfod neu rywbeth gael deg gwaith gymaint o views a stori ryngwladol.

  Ond dydw i ddim yn credu fod hynny’n ddadl yn erbyn gwneud straeon rhyngwladol a chwaraeon, chwaith. Mae pobol YN eu darllen nhw. Ac er bod y BBC yn wynebu toriadau, maen nhw dal efo adnoddau llawer mwy na bron i bawb arall. E.e. roedden nhw wedi fforddio anfon 238 o staff i’r Eisteddfod. (235 yn fwy na sy gan gwefan Golwg!).

  Y cwestiwn yn ei hanfod ydi a ddylid cael newyddion chwaraeon a rhyngwladol yn Gymraeg. Os ie rhaid torri’r got yn ol y brethyn a gwneud iddo ddigwydd.

 2. Cytuno, hefyd yr unig ‘uned’ o gynnwys ydy’r eitem newyddion.

  Beth am ‘features’? Beth am farn/cofnodion blog?

  Mae blog Vaughan Roderick, mae rhai fel blog Cylchgrawn yn dda ond does na ddim blogiau eraill am materion cyfoes a phŵer/dylanwad. Ond yn Saesneg mae Robert Peston, Adam Curtis, Stephanie Flanders ayyb.

  Bydd mwy o gyfranogiad BBC yn Gymraeg yn helpu Golwg360 a’r we Gymraeg yn gyffredinol dw i’n meddwl.

 3. “Beth am farn/cofnodion blog?”

  Dw i wedi bod yn meddwl am hyn a’r diffyg ‘mynd’ ar y rhithfro yn gyffredinol ac wedi dod i’r casgliad mai’r ateb fyddai rywbeth tebyg i Dale & Co yn Gymraeg – hynny yw ryw fath o flog ar y cyd gyda sawl cyfranwr sy’n trafod materion y dydd yn Gymraeg. Fydda i’n rhoi’r gorau i olygu Golwg 360 ganol mis Medi felly falle ei fod yn brosiect at y dyfodol.

 4. Dyma hanes penderfyniad y BBC i dynnu nol o gyhoeddi straeon rhyngwladol yn Gymraeg wedi ei adrodd mewn erthygl gan Grahame Davies:

  “There is one final source of information about the behaviour of the on-line Welsh
  audience – server statistics, which reveal not only which sections are most
  popular, but also how much use is made of individual stories, giving a kind of Xray vision of user behaviour. The results were revealing. In its early years, forty
  per cent of Cymru’r Byd’s on-line news index resources went on British and
  foreign stories. Many users expressed warm appreciation that British and foreign
  news was available in Welsh. However, a detailed survey of the most-used
  stories proved it was not British or foreign material that the audience wished to
  read.

  The stories which almost invariably topped the list were Welsh ones, and
  more specifically, those relating to the Welsh language, its communities and
  politics. This is not to say, of course, that Welsh speakers are not interested in
  news outside their communities, merely that they are not in the habit of using
  Welsh to access that news. However, faced with this user behaviour, in mid
  2003 it was decided to change the service priorities, reducing British and foreign
  provision to 10 per cent and replacing it with Welsh stories, a strategy which led
  to an increased number of page impressions.”

 5. Y ffaith ydy, mae’r BBC yno i gynnig gwasanaeth cyhoeddus. Weithiau mae hynny’n golygu gwneud pethau achos ei gwerth yn hytrach na’u poblogrwydd.

  Hefyd, yn fy marn i, dylai’r BBC trin y Gymraeg, cymaint a sydd yn ymarfol, yn gyfartal a’r Saesneg. Enghraifft da ydy’r darpariaeth iPlayer yn y Gymraeg. Fyddwn i ddim yn disgwyl popeth – e.e. 6 Music, Asian Network, World Service – i fod yn Gymraeg. Ond beth sy’n rhesymol? Byddai gwasanaeth newyddion ar-lein o safon yn rhesymol, yn fy marn i.

  Rhaid i fi gyfaddef, dwi’n tueddu edrych ar BBC Wales News Online yn Saesneg yn hytrach na’r un Gymraeg – jyst yn teimlo bod mwy o ddarpariaeth yno.

Comments are closed.