5 Replies to “Gutenberg, ti a fi”

 1. “Fel arfer rydyn ni’n clywed y math o bwynt hwn trwy berson gyda rhyw fath o statws, talent, enw da ac ati, sydd yn wir o ran Ifan. Nes i glywed rhywbeth tebyg mewn sgwrs yn ddiweddar gydag academydd Cymraeg flaenllaw.
  Mewn geiriau eraill: ‘rydyn ni, yr elit, wedi bod yn penderfynu pa fath o stwff dylai pobol ddarllen. Ond nawr mae’r plebs fel chi wedi cyrraedd.’”

  Eh? Mae’n uffar o naid o beth ysgrifennais i at beth wyt ti’n ei honni ydw i’n ei ddweud fan yna. Dw i ddim yn siarad am gynnwys y llyfr o gwbwl, ond bod y llyfr yn orffenedig, wedi ei olygu, ac yn ddarllenadwy. Hynny yw nad oes gwendidau sylfaenol yn y ffordd mae’r llyfr wedi ei roi at ei gilydd fydd yn llesteirio gallu y darllenydd i deall am beth mae’r awdur yn son.

 2. O’n i’n meddwl bod y geiriau ‘rwtsh’ a ‘sothach’ yn eithaf clir ond efallai dw i wedi camddeall.

  Byddi di ffeindio llawer mwy o bethau sydd ddim at dy dant yn sicr.

  Ond dylen ni chroesawi’r rhyddid i gyhoeddi a dathlu genedigaeth categori newydd – llyfrau sydd wedi cael eu targedu at nifer o ddarllenwyr rhwng 1 a thua 200. Mae’n newyddion da i Gymraeg fel iaith fach.

 3. Wedi gadael sylw o dan y cofnod gwreiddiol, ond yn sicr dwi’n edrych ymlaen at gael yr opsiwn o ddarllen mwy o sothach dw i gyda gwir diddordeb ynddo yn hytrach na silffoedd ar silffordd o lyfrau safonol am bynciau nad oes fawr ddim diddbrdeb gyda fi ynddyn nhw. Ar hyn o bryd, y cyhoeddwr sy’n penderrfynu eth mae’r darllenydd yn cael ei ddarllen mwy neu lai.

 4. @Rhys
  Cytuno ac mae’r cyhoeddwyr yn meddwl bod nhw yn deall beth mae pobol eisiau. Dw i siŵr bod nhw yn colli rhai o lyfrau poblogaidd iawn, yn enwedig y llyfrau sydd ddim yn ffitio mewn unrhyw categori neu genre penodol.

Comments are closed.