2 Replies to “Fy hoff app.”

  1. Mae angen symud ffwrdd yr holl syniad ‘app’ ma (dwi’n casau’r gair hefyd). Dylem feddwl am wasanaethau.

    Does dim angen i neb wybod bod cyfrifiadur yn rhedeg Windows, OS X neu Ubuntu, dim ond gwybod “dwi eisiau edrych ar fy llunie” a wedyn yn gallu gwneud hynny heb orfod gwneud ymdrech i lwytho OS, wedyn llwytho darllenydd JPEG.

    Ar ffonau Nokia cynnar, doedd neb yn meddwl am y meddalwedd neu’r caledwedd ar y ffôn, dim ond mynd i ddarllen negeseuon destun neu wneud galwad ffôn. Rwan ar y ffonau clefar ma, mae negeseuon testun yn ‘app’ yn ei hun, y llyfr ffôn yn ‘app’ arall etc.

  2. Dw i ddim yn licio’r gair ond dw i’n ei defnyddio i wneud pwynt sydd, yn fy marn i, yn bwysig.

    Dylai systemau bod yn hawdd i’w ddefnyddio ond dw i’n meddwl bod rhyddid yn bwysig hefyd.

Comments are closed.