7 Replies to “Syniad mapio am gyfres 100 Lle”

  1. Syniadau da. Sylwais bod y wefan i gyd-fynd a chyfres Y Dref Gymreig yn defnyddio GoogleMaps, gyda pob adeilaad o bob rhifyn wedi eu plotio (a’r opsiwn i unigolion blotio eu hoff adeiladau nhw hefyd – er ceisais wneud hyn fy hyn gyda Dinbych ambell waith heb unrhyw lwc). Mae’r wefan dal i fyny, ond dyw’r eflen GoggleMaps ddim yn ymddangos belach (er os ti’c scrolio i lawr, i waaelod y dudalen mae delwedd yn dangos sut oedd yn edrych.

Comments are closed.