7 Replies to “The Dragon Has Two Tongues: Pennod 1, Where to begin?”

  1. Gwyn Alf oedd Bill Hicks hanes Cymru. Os dwyt ti dim wedi darllen When Was Wales eto mae gyda ti gwledd o dy flaen di. Ces i’r fraint o gwrdd â fe,blwyddyn neu ddwy cyn iddo farw, wrth iddo lansio ei lyfr am Arthur, a finne’n gwerthu’r llyfrau o stondin yn Chapter wrth iddo eu llofnodi. Y dyn bach mwya dw i wedi gweld erioed.

Comments are closed.