Peiriant cyfieithu yn y dyfodol, agos a phell

On my blog I am now using two languages – English and Welsh. The English language posts will continue as before. Every Welsh language post (of which below is the first) will have a quick summary at the top in English (like this one). This is something I’ve decided to adopt, to fit the way I do things. I gave an explanation last time (while presuming to throw down some kind of gauntlet to people who can use Welsh but decide to blog in English).

If you like the summary you can ask a friend to translate the post or use machine translation to get the gist. Fittingly the subject of the following post is machine translation of languages, now that Google Translate supports Welsh.

Dyma fy post cyntaf yn yr hen iaith. Fel arfer mae post cyntaf yn eitha anodd. Mae hi’n teimlo fel cam yn parth newydd. Rwyt ti’n teimlo fel person cyntaf ar y llawr yn disco! Felly dylet ti wneud rhywbeth, gorffena dy post yn gyflym ac ewch ymlaen. Dere a dawnsia.

Ers fy post diweddar, oedd rhywun yn benderfynu i ail-dechrau eu blog fe ar ôl toriad. Oedd y person hon yn Nic Dafis, arloeswr yn y byd arlein yn Gymraeg. Yn wreddiol, dechreodd e eu flog Gymraeg yn y dyddiau gynnar blogio. Mae e wedi dod yn ôl felly mae’n braf i weld. (Tanysgrifia!)

Dw i wedi defnyddio peiriant cyfieithu ers lawnsiad Babelfish. Ond darllenaist ti newyddion Google Translate? Os ti eisau cefndir, darllena Murmur neu Metastwnsh.

Darllenais i sgwrs am Google Translate ar Clwb Malu Cachu yn diweddar. Rhaid i ti ymuno’r grwp os ti eisiau darllen.

Fel technoleg, mae peiriant cyfieithu yn cyffrous iawn.

Mae arbennigwyr wedi ymchwilio’r ardal hwn gyda ieithoedd gwahanol. Dw i’n gallu siarad am meddyliau gynnar.

Oedd peiriant cyfieithu yn defnyddiol pan penderfynais i i flogio yn y Gymraeg. Mae fy stwff yn agor i pobol di-Gymraeg. Pan dw i’n blogio dw i ddim yn poeni am pobol yn cyffredin o gwmpas y byd. Dw i ddim eisiau bod yn enwog fel blogwr. Dw i’n meddwl am fy “gymuned” fy hun – ar enghraifft fy ffrindiau, fy gyfeillion, pobol sy’n chwilio, pobol gyda diddordebau yn cyffredin.

Dylwn i dweud dw i’n siarad am fy sefyllfa fy hun – fel dysgwr, fel “dinesydd” (ha ha). Your mileage may vary. Beth bynnag, nawr bydd fy postiau Cymraeg yn agor i fy gymuned. Diolch i Google Translate. Bydda i parhau gyda postiau yn Saesneg achos dw i’n gallu esbonio pethau – fy profiadau a phethau eraill – yn well. Dw i’n hoffi Saesneg. Os dw i’n gallu dweud fy profiadau, fy storiau, efallai byddan nhw yn helpu pobol eraill. Dyma’r athroniaeth we agor.

(Gyda llaw, ymddiheuriadau am fy gramadeg yma.)

Weithiau mae pobol yn ofni peiriant cyfieithu. Dydy e ddim yn perffaith o gwbl – ar hyn o bryd. Mae safon cyfieithu ar arwyddion ayyb yn ddrwg, dw i’n cytuno. Os ti eisiau enghreifftiau, ewch i gwrp Scymraeg ar Flickr. Mae grwp ydy syniad wreddiol gan Nic Dafis eto. Dwyt ti ddim yn gallu ei osgoi e arlein.

Nawr gallai unrhyw un yn brofi unrhyw cyfieithiad go iawn o gyfieithwr proffesiynol. Dyma un mantais. Efallai basen ni’n osgoi camgymeriadau mawr fel yr enwog “nid yn y swyddfa”. Dw i’n siwr rwyt ti’n gwybod yr enghraifft.

Ond rhaid iddyn ni nabod manteision ein offerynnau – a chyfyngiadau. Ar hyn o bryd, os ti eisiau cyfieithu rhaid i ti defnyddio cyfieithwr. Rwyt ti’n defnyddio Google Translate pan ti eisiau cael sylwedd, yn unig. Mae pawb yn deall a chytuno gyda hwn – gobeithio.

Dydy cyfieithwyr ddim yn cystadlu gyda peiriant cyfieithu – gobeithio, eto. Mae’r broses cyfieithu yn creadigol ond mae Google Translate yn defnyddio proses ystadegol.

Bydd Google yn datblygu Google Translate yn sicr.

Beth fasai’n digwydd yn y dyfodol os fydd Google (neu rhywun arall) yn gallu wneud cyfieithu perffaith rhwng ieithoedd?

Beth am realtime headsets cyfieithu fel ffilmiau ffuglen-wyddonol? Mae pobol wedi sgwennu nofelau ffuglen-wyddonol yn y Gymraeg (ar enghraifft Wythnos Yng Nghymru Fydd gan Islwyn Ffowc Elis). Oedd unrhyw un yn cael peiriant cyfieithu yn y storiau?

Ydy peiriant cyfieithu “perffaith” yn bosib beth bynnag? Dyn ni’n gwybod, bydd y safon peiriant cyfieithu yn mynd lan.

Os fydd pobol di-Gymraeg yn gallu defnyddio peiriant cyfieithu basen nhw yn penderfynu i dysgu’r iaith? Efallai ar hyn o bryd mae byd Gymraeg yn cau i pobol di-Gymraeg. Efallai os mae nhw yn gweld y byd basen nhw yn ymuno. Heddiw, mae mantais Gymraeg yn eitha glir. Ydy e’n hybu ieithoedd lleiafrifol? Ydy, dw i’n meddwl. Weithiau. (Does dim esgus gyda fi i osgoi Cymraeg ar fy mlog!)

Yn fy marn i, dyn ni’n derbyn unrhyw technoleg fel Faustian pact. Rhaid iddyn ni deall arferion da gyda technoleg. A rhaid iddyn ni esbonio ac hybu arferion da. Byddan ni weld camddefnydd a byddan ni weld pethau da.

Hefyd, mae peiriant cyfieithu ydy profiad mediated. Baswn i defnyddio realtime headset gyda ieithoedd eraill. Ond dw i’n meddwl bydd pawb yn gwybod mae dealltwriaeth go iawn wastad yn gorau.

6 Ateb i “Peiriant cyfieithu yn y dyfodol, agos a phell”

 1. Nawr, dyna beth dw i’n galw dawnsio.

  Fel ti’n awgrymu, dydy’r technoleg newydd yma ddim yn dod heb eu set o broblemau potensial unigryw, ac mae rhaid i ni fod yn glir amdanyn nhw a pheidio anghofio bod cyfieithu geiriau ddim yr un peth â deall diwylliant. Ond y dewis yw cofleidio’r technoleg newydd, ei addasu i’n gofynion ein hunain, a’i ddefynddio i gryfhau ac ehangu ein diwylliannau (lluosog bwriadol), neu eistedd ar ein dwylo a gobeithio am diwygiad arall yn y capeli. Yn fy marn i.

  Cangymeriad Faust oedd peidio darllen y print mân.

 2. Da iawn chi Carl, post cynta’ brilliant, mae’r dysgwyr i gyd yn falch ohonoch chi, dw i’n siwr. Chi’n neud fi eisiau ailddecrau fy mlog Cymraeg…gah dw i’n allan o bractis! x

 3. Diolch i chi, dysgais i llawer dros dyddiau diweddar. Dysgais i geiriau newydd wrth gwrs. Hefyd, mae’n mwy pwysig i wneud na dweud yn unig. Dw i’n annog blogio Gymraeg ar hyn o bryd. Felly Loo, os fyddi di ail-dechrau dy flog hefyd mae basai’n wych!

  Nic, dw i’n cytuno am gofynion ein hunain ayyb. Mae “addasu” ydy gair da. Dydy technoleg a chwmniau ddim yn niwtral. Mae nhw yn dechrau gyda rhesymau a bwriadau gwahanol. Felly dyn ni wastad yn addasu.

  Gyda llaw, oedd fyn nheulu yn profi diwygiad 1904. Stori arall.

  Viva ein diwylliannau!

 4. Lwcus bod Nic yn darllen dy flog, a dy fod ti wedi llwyddo i’w ysbrydoli, achos fyddwn i wedi methu dy gofnodion diwedda (mae problem gyda dy RSS di ar fy rhestr bloglines dw i’n credu).

  Roedd y drafodaeth am Google Translate ar Clwb Malu Cachu yn diddorol, yn arbennig pwy fydd yn manteisio ohono (Google, siaradwyr Cymraeg, y di-Gymraeg neu’r dysgwr). Yr ateb yw pawb ond mewn gwahanol ffyrdd.

  Google – gwasanaeth gwell (os yw siaradwyr Cymraeg yn fodlon gwirfoddoli gwelliannau)
  Siradawyr Cymraeg – Ddim yn gorfod troi i’r Saesneg (os nad ydynt yn dymuno)
  Di-gymraeg – syniad o beth sy’n cael ei drafod
  Dysgywr – llenwi’r bylchau nad ydyn’t cweit yn deall

  O ran siaradwyr Cymraeg yn credu bod blogio’n Saesneg er mwyn denu cnulleidfa – rhaid i beth maen nhw’n ysgrifennu fod yn shit hot, ochos mae milynnau o flogwyr eraill yn cystadlu gyda nhw am ddarllenwyr, tro mae gyda chi *bron* ,i>guaranteed readership yn Gymraeg, hyd yn oed os ydy o’n fach.

Mae'r sylwadau wedi cau.