Cyflwyniad The Januarist (Sut i Dechrau Blog Dy Hun)

Starting a group blog about an interesting subject is easier than most people think. This post is an introduction to The Januarist, a new group blog at which I’m a co-founder and contributor. The Januarist is in English, but I thought I’d write this post in Welsh. You can use Google Translate to get a rough gist in English.

Y mis diwethaf, wnaethon ni cwrdd yn y dafarn. Trafodon ni technoleg, dylunio, hanes, celf, cerddoriaeth a pethau diddorol eraill.

Dyn ni’n gallu anghofio gwersi gorffenol pan dyn ni’n dilyn technoleg a dyluno yn y presennol. Weithiau, the future is over-rated. Ond weithiau dyn ni’n edrych yn ôl ac edrych ymlaen.

Nawr, dyn ni wedi dechrau rhywbeth arlein, The Januarist. Byddan ni archwilio a mwynhau syniadau.

Dw i wedi sgwennu i fy post cyntaf. Mae gen i albwm Metal Box gan Public Image Ltd a dw i’n meddwl mae’n enghraifft o ffurfiau cerddoriaeth gwahanol trwy’r amser, fel microcosm. Hefyd dw i’n cyflwyno fy syniad am y dyfodol y blog. Darllena Public Image Ltd’s Metal Box, Reconsidered os ti eisiau.

Oedd hi’n dechrau da – dw i ddim yn sicr beth fydda i sgwennu tro nesaf. Hoffwn i sgwennu pob post dan 30 munud. Fel parhad rhaglen teledu. A mwy hwyl na teledu, gan amlaf. Neu fel tua 10 negeseuon Twitter.

Efallai dyn ni’n codi arian trwy’r dolenni Amazon Associates. Awn ni weld. Ond dyn ni ddim yn poeni lot oherwydd byddan ni mwynhau’r prosiect beth bynnag.

Heddiw, mae’n hawdd iawn i dechrau cyfryngau dy hun. Rwyt ti’n gallu defnyddio meddalwedd am ddim.

Beth faset ti’n wneud?

Efallai rwyt ti’n weld yr enghraifft. Dychmyga syniad dy hun yn y Gymraeg. (Dw i ddim yn barod i dechrau blog fawr yn y Gymraeg, darllena fy gramadeg yma!)

Wrth gwrs, mae’n hawdd i dechrau ond mae’n hawsa i barhau prosiectau fel ’na gyda dy gyfeillion. (Dw i ddim yn nabod pob awdur ar The Januarist! Gobeithio dyn ni’n gallu cwrdd yn y dyfodol.)

Ar hyn o bryd, dw i’n gallu darllen pob blog grwp yn y Gymraeg cyn brecwast. Mae’n braf i weld newyddian a barnau Gymraeg ar Metastwnsh, er enghraifft. Ond rwyt ti’n gallu sgwennu am unrhyw beth. Basai’n braf i weld enghraifftiau eraill. Dros yr Eisteddfod eleni, darllenais i cylchgrawn bach gan Cravos gyda manylion ffansins – sut i dechrau ffansin dy hun ayyb. Dw i’n bwriadu i gymorth blogio yn y Gymraeg fel y cylchgrawn hon. Teimla’r ysbrydoliaeth!

Diolch i

 • WordPress (ewch i WordPress.org, gallet ti rhedeg côd-agor ar dy llety)

Diolch i plug-ins

Mae Matt Cutts o Google yn awgymell SEO plug-ins yma.

Mae WordPress.tv yn defnyddiol os ti’n dechrau. (Gawn ni cyfieithiad plis hefyd?)

Gyda llaw, does dim rhaid i ti bod yn geek. Os dwyt ti ddim eisiau rhedeg sefydliad WordPress dy hun, efallai gallet ti dechrau blog gyflym dy hun. Anfona ebost i post@posterous.com – anfona “helo, prawf” neu rhywbeth debyg. Gwela beth sy’n digwydd. Syndod.

7 Ateb i “Cyflwyniad The Januarist (Sut i Dechrau Blog Dy Hun)”

 1. Wow, mae patrymlun y blog newydd yna’n flasus.

  Bu blog-ar-y-cyd Cymraeg llwydianus arall rhwng 2005 a 2007 o’r enw Bodio’r Bydysawd, ond aeth i’r gwellt fel sawl blog Cymraeg da arall.

  Wrth annog pobl i ddechrau blog am tro cyntaf, baswn i’n eu cyfeirio at y gwasanaethau hosted yn gyntaf (Blogger, WordPress.com a Nireblog), achos mae’r gosod WordPress.org yn gallu ymdangos yn anood – ond eto, dw i heb eistedd lawr a gwylio owrdPress.tv eto.

  O ran isdeitlo WordPress.tv (ac cyflwyniad TED ran hynny), dw i ddim wir yn gweld y pwynt rhoi isdeitlau Cmraeg ar rhywbeth Saesneg (fel hysbysebion y Fyddin ar S4C e.e.). Pwrpas cyfieithu/lleoleidido rhywbeth yw er mwyn ei wneud yn ddealladwy i rhywun sydd ddim yn daell yr iaith wreiddiol, neu fel y gel’r dewis eich ‘dewis iaith’ dros iaith arall. Tyd isdeitlau Cymraeg ar fideo Cymraeg ddim yn gwireddu hyn.

  Dw i’n siwr i Suw awgrymu byddai isdeitlau Cymraeg TED yn ddefnyddiol i ddysgwyr, ond wrth bod cant a mil o bethau angen eu lleoleidido gan wirfoddolwyr, mae angen* blaenoriaethu ychydig dw i’n meddwl. Byddwn ni’n son am nieche o fewn nieche o fewn nieche:
  1. Faint o ddysgwyr sydd yna (mae’r Cynulliad yn dweud 10,000, ond dw i’n meddwl bod hyn yn rhy uchel)
  2. Faint ohonyn nhw sydd yn gwenud defnydd o adnoddau ar-lein i ddysgu/ymarfer? (dim hanner digon!)
  3. Faint fydda ewedyn a diddordeb yn fideo TED?!

 2. angohofiais ychwanegu’r isod at y sylw blaenorol:

  *Mewn gwirionedd ’sdim rhaid i ni flaenoriaethu o gwbl gan mai rhywbeth gwirfoddol yw’r holl fusnes lleoleiddio yma, a rhwynt hynt i bawb wneud beth mynnon nhw yn eu hamser eu hunain, ond dw i’n ceisio edrych ar bethau’n bragmataidd’ish.

  Os oes 750,000+ o siaradwyd Cymraeg ar draws y byd a bod pob un yn defnyddio’r we, a bod o leiaf 15% o ddefnyddwir y we’n defnyddio Firefox (yn ôl yn 2007 beth bynnag), felly mewn theori mae yna o leaif 100,000 o bobl a fyddai’n gallu/eisiau defnyddio’r Firefox Cymraeg.

 3. Argh, teipio bler, yn y llefrgell cyoeddus..

  Tydy isdeitlau Cymraeg ar fideo Saesneg ddim yn gwireddu hyn.

  dylai fod yn y sylw cyntaf.

  Dw i am stopio rwan….

 4. Paid stopio. Mae gen i cyfle da i esbonio fy meddyliau mwy.

  Mae fersiwn WordPress côd yn digon hawdd. Mae gwybodaeth rwyt ti angen sydd ar gael arlein. CMS llawn am ddim, waw – astudio neu gofyn, benthyg, talu rhywun am y gwaith. Ond paid talu am unrhyw CMS israddol!

  Ro’n i ddim yn esbonio WordPress.tv. Anghofia isdeitlau – rwyt ti’n gallu ail-defnyddio’r fideos llawn. Cymryda! (Dw i’n gofyn am manylion trwydded, dw i’n meddwl cafodd y fideos eu rhyddhau dan Creative Commons neu GFDL. Dw i’n sicr oedd Matt Mullenweg yn dweud rhywbeth fel ’na yn WordCamp.) Rwyt ti’n gallu dweud “dyma fy cwrs WordPress fy hun”. Os ti eisiau. Mae trwyddedau agor yn melys. Cyfle da.

  Faint o dysgwyr? Sai’n gwybod. Ond bydd nifer yn fawr iawn iawn os ti’n cyfrif rhwng nawr ac yn y dyfodol. Pan rwyt ti’n postio rhywbeth ar y we bydd ar gael am blynyddoedd.

  Mae sefyllfa yn difrifol os rwyt ti’n meddwl am fy gramadeg drwg yma. Sori Y Dyfodol.

  Mae sefyllfa yn difrifol pan rwyt ti’n chwilio am “dwyt ti” heno a ffeindio Quixotic Quisling yn yr ail lle. (Dw i’n gwybod bod Google yn edrych at dyddiadau hefyd.) Dydy pobol ddim yn defnyddio “dwyt ti” yn y byd go iawn? Neu dim ond arlein?

  Beth am babanod? Mae nhw yn dysgu hefyd. Dw i ddim eisiau i blant i weld fy gramadeg!

  Yn y byd mawr rwyt ti’n siarad fel dysgwyr yn… digwydd. Mae dysgwyr yn penderfynu pan mae nhw yn teimlo’r ysbrydoliaeth.

  Dyn ni’n gallu cael unrhyw faint o dysgwyr!

  >Faint ohonyn nhw sydd yn gwenud defnydd o
  >adnoddau ar-lein i ddysgu/ymarfer?

  Dw i ddim yn credu “if you build it they will come“. Ond dw i’n credu “if you don’t build it they definitely won’t come“.

 5. It all becomes strangely poetic in a kind of abstract way having gone through Google translate.

  Last month, did not meet in the pub. Trafodon not technology, design, history, art, music and other interesting things.
  Men are able to forget past lessons when we follow a man in the present technologies and dyluno. Sometimes, the future is over-Rated. But sometimes men are looking back and looking forward.
  Now, the man we have starting something online, The Januarist. They examine and enjoy the views.

 6. @Lee, yes there is lots of fun to be had with that.

  @Rhys Ebost gan Automattic dude

  Hey, Carl.

  I just wanted to get back to you quickly. We don’t have a written statement on the license for the videos, but those videos that are produced by Michael are considered shared “in the spirit of the GPL”. You may freely revoice them in a different language, but we ask that you make the derivative videos available under the same freedom.

  If you have any further questions, just let me know.


  Ryan
  Reel Wrangler – WordPress.tv
  Automattic

 7. @Lee,

  When reading your (or Google’s) translation, I couldn’t help but think “Carl doesn’t even mention ‘The Man’ in his post”, but as he writes informally (as all Welsh language bloggers do), he uses dyn (ni) instead of the the more formal rydyn (ni) when writing about ‘we are/we do’, but dyn is also the Welsh word for ’man’. But still makes some kind of sense though!

  @Carl Falle dylwn i edrych mwy ar WordPress.tv cyn gadael mwy o sylwadau. Does dim Flash 10 ar gyfrifiadur gwaith, ond dw i’n cymryd gall unrhyw un lwytho fideo a dynodi iaith y fideo, e.e. mae naw fideo Ffrangeg: http://wordpress.tv/language/francais/

Mae'r sylwadau wedi cau.