5 Replies to “Denu mwy o wylwyr i S4C (Beth yw ‘USP’ yn Gymraeg?)”

  1. fi wedi cymryd mwy o amser i ddarllen dy flog nawr am yr ailwaith ac mae’n neud llawn sens nawr.. dylet ti fod yn arwain S4C Carl ! Ti o flaen y gad

  2. Anaml iawn byddaf yn gwylio’r teledu neu hyd yn oed edrych ar iPlayer. Ar ol gweld y rhaglen am Philip Jones Griffiths, gwnes i’r ymdrech i’w weld ar iPlayer. Doedd gynnai ddim syniad am y peth tan i mi weld atgoffiad ar Twitter.

Comments are closed.