2 Replies to “Defnydd iaith: y darlun bach a’r darlun mawr”

  1. Lot o bwyntiau da yma, a dim byd dw i’n gweld byddwn i’n anghytuno â fe.

    Mae’r busnes o gywiro gwallau ar Twitter ond yn dangos diffyg dealltwiaeth o netiquette: sdim byd newydd dan yr haul. Beirniadu pobl eraill am eu defnydd o Saesneg ar Twitter hefyd jyst yn dwp. Does neb yn dy orfodi dilyn neb, ac mae digon o gyfrifau uniaith os taw dyna’r unig beth sy’n bwysig i ti. Yn bersonol, dw i’n anelu at drydar yn Gymraeg bob tro (ar mhrif gyfrif, ta beth), er mod i’n dilyn llawer iawn o gyfrifau Saesneg. Dilynwch y bobl fwya diddorol, a cheisio bod yn un ohonyn nhw. Defnyddiwch eich dewis iaith.

  2. Diddorol gweld eich agwedd tuag at defnydd iaith.

    Yn gwmws, dyna beth yw nod fy mlog i, Chris yn Gymraeg – defnydd iaith i bawb yn yr oes digidol.

    Dwi wedi siarad â phobl iaith gyntaf Gymraeg yn y gorffennol ac maen nhw wedi troi i Saesneg (mae’n mynd ar yn nerfs i). Ond wrth gadw troi nôl i Gymraeg, mae’n tebyg bydden nhw’n gwneud yr un peth wedyn. Tried and tested method ife.

    Gyda’r busnes Twitter ’ma, fi’n teimlo fel bod rwydweithiau cymdeithasol yn ymwneud â profiad bywydol (galle fod profiad iaith Cymraeg neu Saesneg). Ym mhersonol, beth bynnag cyfrwng/iaith sy’n berthyn i’r ‘profiad’ yma, dyna fel dwi’n twitro.

Comments are closed.