5 Replies to “Cymynrodd y Samsung S5600 Cymraeg”

  1. Roedd y Samsung S5600 yn wych. Roedd yn hyfryd ac yn hawdd tecstion yn Gymraeg. Ddim gorfod rhoi lan gyda’r I Saesneg o hyd a phroblemau gyda collnodau. Roedd angen safonni’r hirnod drwy’r system, ond fel arall, yn wych.

    Pob hwyl i’w adfer. Mae wir ei angen.

  2. Siôn, oes gyda ti dyfais S5600? Fyddi di’n fodlon postio fideo ohono fe ar y we, e.e. ar YouTube? Hoffwn i weld y meddalwedd a rhyngwyneb. Diolch.

    Dw i’n gweithio ar gyfieithiad o rhyngwyneb Android, bydd rhaid i decstio aros!

Comments are closed.