6 Replies to “Dechrau cyfieithu Android”

  1. Mae’r Gymraeg ar gael mewn sawl rhaglen yn barod ar Addroid. Y broblem yw fod cwmniau fel Orange etc. ddim yn rhoi ‘Cymraeg’ fel dewis iaith o fewn eu system.

    I gael rownd hyn gellir lawrlwytho Custom Locale https://market.android.com/details?id=com.mhoffs.customlocale a dewis cy_gb neu cy_ ar ben ei hun.

    Dyle rhaglenni fel Facebook ymddangos yn y Gymraeg a rhai eraill dwi di hanner cyfieithu fel 3G Watchdog a SMS Backup & Restore.

    Ond yn sicr mae angen cyfeithu’r rhaglenni sy’n graidd i Android.

Comments are closed.