3 Replies to “Pwy sy’n rheoli’r cyfryngau yn y 21ain ganrif?”

  1. “Pwynt arall. O ran termau dw i’n casau ‘Gwgl’, ‘Trydar’ ayyb fel enwau. Plis paid â defnyddio cyfieithiadau Cymraeg o enwau cwmniau Americanaidd fel Facebook, Twitter, Google ac Apple. Mae rhaid atgoffa ein hunan pwy sy’n rheoli dosbarthiad o’n hiaith. Rydyn ni’n gallu cyfieithu wici, blogio, ffrwd, y we ac yn blaen achos maen nhw yn agored i dy gwmni di, dy sefydliad di, dy grwp di neu ti fel unigolyn.”

    Cytuno – ond mae’n siwr dy fod yn cytuno ei bod yn well defnyddio ‘trydar’ am y weithred na ‘twitro’?

Comments are closed.