8 Replies to “Arian! Kickstarter Cymraeg yn 1926”

 1. Difyr iawn Carl. Ac yn codi cwestiynnau am economi’r Gymraeg am y ddegawd neu fwy nesaf.

  Heb eisiau swnio’n wisgwr sandalau barfog sydd am fyw (a chwympo mas) gyda cyfeillion mewn comiwn, hoffwn feddwl fod angen i ni edrych ar strwythurau eraill o ariannu anturiaeth ddiwylliannol-economaidd yn y Gymraeg.

  Rwy’n ceisio sefydlu’r Rhedadeg, ras yn ol traed y Korrika (Gwlad y Basg), Redadeg (Llydaw) ac An Rith (Iweddon) sy’n codi arian at yr iaith.

  Mae ffilmig ar youtube: http://www.youtube.com/watch?v=c3__wxkA3fg

  Mae fel petai model (uffernol) Apprentice a Dragon’s Den yn rhoi’r argraff mai pobl digon anymunol ac ariangarol sydd yn rhedeg busnesau. Dydy hynny ddim yn apelio i mi. Oes modelau eraill?

 2. diddorol iawn, a diddorol gweld cymaint o enwau o Gilgwri, gan cynnwys un o fan hyn, West Kirby! mae’ na un cyfraniad gan ‘cyfaill o Parkfield’, hwn oedd enw capel mawr ym Mhenbedw. diolch am rhannu

 3. Newydd ddarllen cofnod ar flog Llafar Bro sydd gyda brawddeg ddiddorol ynddi:

  Cefais y fraint gyda 54 eraill o noddi’r llyfr hwn a gyhoeddwyd ac a argraffwyd gan Wasg y Lolfa, Awst 2012.

  Os dof o hyd i’r llyfr yn y llyfrgell gallaf weld os derbyniodd y llyfr nawdd gan y Cyngor Llyfrau hefyd, ond mae’n awgrymu bod y torfoli’n dal i ddigwydd.

  Byddai’n ddiddorol gwybod sut yr hysbyswyd a gan bwy er mwyn denu’r nawdd gan y 55 unigolyn (Robin Gwyndaf ei hun, Gwasg y Lolfa, rhyw gymdeithas hanes/lleenyddol lleol?)

Comments are closed.