One Reply to “Un dymuniad i S4C”

  1. Fy nhyb i yw hyn, ond dwi’n rhagdybio falle bod S4C yn nodi wrth gomisiynu rhaglen y dylai rhyw elfen o rwydweithio cymdeithasol ddigwydd ymglwm a pob cyfres, ond bod gwahanol gwmniau yn well na’u gilydd. Mae Pehe yn engrhaifft da, ac Ar Lafar, tra tydy eraill jyst ddim yn ei dallt hi o gwbl – maen nhw’n dal i ddefnyddio’r cyfrwng fel tasai’n gyfrwng unffordd a nhw’n siarad gyda ni, ond ddimeisiau dim adborth nac yn gallu dychmygu byddai gan y chyhedd unrhwy beth i’w gyfrannu. Mae’n amrywio o raglen i raglen wrth gwrs ac yn dibynnu os yw wedi ei recordio yn ei gyfanrwyd do flaen llaw, neu os yw cyfres wrthi’n cael ei ffilmio fel mae’n cael ei ddarlledu.

    Fel y nodaist ar Golwg360, mae’r sylwadau ar gofnod blog Syniadau yn rhai dylem ni fel gwilwyr ystyried, sef y diffyg clod dan ni’n roi i raglenni da…

    I see tweets labelled #S4Cfail, destructive negative comment (can’t something be “poor” rather than “gwarth” or “sarhad” – shameful, digusting, degrading etc), usually with no hint of what could be done to improve things… Rarely do I see someone with a positive “they’ve tried something new that didn’t work – I’d like to see…” kind of attitude.

    Tra mae yna bethau wirioneddol warthus, a nid jyst ’sal’, yn ymddangos ar y sianel, mae’n wir nad ydan ni’n rhoi digon o glod i’r rhagleni da sy’n ymddangos ar y sianel. Toi wedi nodi dy uchafbwyntiau dithau, a liciwn i ychwnaegu Yr Ynys, Y Daith, Gwlad Beirdd, 3 Lle. OK, yr un math o ragelnni yw’r rhain, ac at fy nant innau, ond mae’n nhw’n rai o safon sydd wedi plesio pobl.

Comments are closed.