5 Replies to “Cymreictod – yn ôl llyfrau”

 1. Wow, diolch am y geiriau caredig Carl. Falch i ti gael blas ar y llyfr … neu ‘bron popeth’ hmmm, so pa rai nad oedd at dy ddant?!

  Bydd rhaid i mi gael fy ngwe-gynllunydd (OK, wncwl fy ngwraig) i roi’r erthyglau ‘blasu’ ar pdf yn lle word.

  Jan Morris … nes i ddim mwynhau ei llyfr. Gweld e braidd yn arwynebol ac amlwg. Efallai caf ail-gip arno, wnes i ddim ei gorffen (problem gyda ffuglen ti’n gweld!).

  When Was Wales?! – y bos. Dim mwy i’w ddweud. Dwi’n ceiso talu rhyw wrogaeth i’w gof gyda ‘what’s the point of Wales’ yn y llyfr.

 2. Nes i joio Jan Morris yn Saesneg, dw i ddim wedi darllen y fersiwn Cymraeg. Ond mae pawb yn wahanol STJ. Ti’n casau’r 80au yn ôl y llyfr ond ces i fy magu yn yr 80au felly mae nhw yn OK yn fy marn i!

 3. Cytuno gyda Siôn am Eln Llyw Cyntaf ac alla i ddim dychymgu y byddai rhywfaint gwell yn Saesneg.

  Heb gael cyfle i ddarllen llyfr The Phenomenon of Welshness eto – dw i’n addo prynu copi unwiath bydd fy ngwriag yn codi’r gwaharddiad ar byrynnu llyfrau newydd.

  Ddw i’n blino/casau pan mae’r di-Gymraeg yn dod mas gyda ystradebau am siaradwyr Cymraeg (yn aml wedi eu selio ar eu syniad nhw o’r “Pontcanna Welsh speaking elite”), ond pan mae beirniaindaeth o Gymry Cymraeg y brifddinas yn dod o fewn y gumuned Gymraeg, mae’n cyffwrdd nerf go iawn. Mae hyn oherwydd bod gwirioedd yn y pethau mae Siôn yn nodi – cymryd safbwyntiau gwleidyddol a chyfranu i’r ‘gymdeithas’ Gymraeg. Does dim wythnos yn mynd heibio nad ydyw i’n teimlo euogrwydd am adael y fro, ac ers sawl blwyddyn rwan, dw i a fy ngwraig yn arteithio ein hunain wrth geisio penderfynu beth ydym am wneud – aros yng Nghaerdydd am byth, neu symud i Ddyffryn Clwyd i fro fy mebyd.

  Ond y phemomenon yma ynglyn a siaradwyr Cymraeg y brifddinas…

  O ran ymgyrchu gwleidyddol, dw i’n teimlo (a sawl un arall fel fi mae’n siwr) ein bod yn ragrithiol yn mynd ymlaen y dranc yr iaith yn y cadarnleodd, gan ein bod yn ein hunain yn cyfranu tuag ato drwy fod wedi gadael.

  O ran pethau cymdeithasol, mae wedi fy nharo i ychydig yn od nad oes yn rhywbeth fel eisteddfod lleol yn y brifddinas fel sy yn ‘Y Fro’, o ystyried cymaint o siartadwyr Cymraeg sy yn y ddinas a chymaint o’r rheini ( edrych ar nifer y corau sydd yma) yn amlwg yn mwynhau y ‘pethe’ a chystadlu eisteddfodol. Mae’r trigolion yma yn ddigon bobdloni gyda digwyddiadau sefydliadol fel Llen Ar Y Lli (trefnir gan yr Academi), dramau (yn cael eu trefnu gan Sherman, Chapter ayyb). Mae Tafwyl gyda ni nawr, ond mae trefnu gwyl lleol yn un o amodau ariannu mae Bwrdd yr Iaith yn osod a’r Fentrau, ac gan bod cyfarfodydd trefnu yn cael eu cynnal yn ystod oriau gwaith, modn pobl cyflogedig i sefydliadau fel yr Urdd, y Cyngor ayyb sy’n rhan ohono.

  Falle dylid postio ‘snipets’ fel sy yn y cofnod blog yma at Y Dinesydd a gofyn am sylwadau gan ddarllenwyr? Byddai’n ysgogi trafodaeth (a falle’n helu gwerthiant?!)

 4. Rhys – euogrwydd/hiraeth … euogrwydd Cymreig!?

  Mae ’na ddadl gref dros wneud yr ‘aliya’ nôl ond os wyt ti’n Gaerdydd beth am ail-gynnai ysbryd y 1970au yn y ddinas? (ac mae ’na Eisteddfod Treganna i fod nawr hefyd!).

  Carl – roeddet ti’n rhy ifanc i gofio’r 1980au yn llawn, frawd! Nid y ddegawd yn unig oedd yn wael ond gorfod rhoi lan gyda lefftis yn mynd ymlaen ac ymlaen am Thatcher 20 mlynedd wedi iddi ymddiswyddo er mwyn profi i ni ac iddynt eu hunain eu bod yn radical ac asgell chwith! Bôring!

Comments are closed.