9 Replies to “Rhestrau Twitter, amlieithrwydd a fy ymgyrch anweledig”

 1. Carl – diolch am hyn – ddim yn bwriadu dy insyltio di wrth ddweud fod y ffrwd yn ‘wast o amser’. Jyst ’mod i’n disgwyl gweld trydar Cymraeg ac mae’r rhan fwyaf yn trydar yn Saesneg. Mae’n anodd, dwi’n trydar yn uniaith Gymraeg gydag un neu ddau eithriad prin. Mae eraill yn fwy fel arall.

  Dwi’n gweld y ffrwd hwn fel ffordd o ddangos fod modd trydar yn Gymraeg a chael lot o ddilynwyr. Hoffwn weld y ffrwd ar dudalen flaen Golwg360 fel fod pobl yn gweld beth sydd yn digwydd (yr un peth gyda’r blogs).

  Dwi’m yn gwybod (na’n ddigon technegol) i wybod beth yw’r ateb. Efallai ond dilyn pobl sy’n trydar yn gyson yn uniaith Gymraeg? efallai fod hynny’n haws na gwrthod iaith gan fod modd weithiau fod rhywun yn cynnwys dyfyniad neu’n rhoi trydar anaml Saesneg am ryw rheswm. Wn i ddim.

 2. Dw i’n cytuno Sion, mae’r panel yn wast o amser. Dyw’r cysyniad tu ôl y rhestr yn briodol am yr ail-defnydd.

  Opsiynau gwell:

  0. colli’r panel!

  1. rhestr arall o gyfrifon uniaith Gymraeg (gweler cofnod)

  2. defnyddio ffrwd o ffefrynnau (gweler cofnod)

  Neu efallai mae’n bosib wneud arbrofiad yma, e.e.

  3a. tyfu ffrydiau gyda ffiltro awtomatig (e.e. canfod iaith) gweler http://haciaith.com/2010/11/10/umap-casglu-trydar-adar-gwlad-y-basg/

  3b. tyfu ffrydiau gyda ffiltro dynol

 3. Y broblem ydi bod creu rhestr o siaradwyr Cymraeg ar Twitter yr un fath a creu rhestr o siaradwyr Cymraeg yn y byd go iawn – tua hanner yr amser fe fyddan nhw’n siarad Saesneg, a dyna pam fod yna gymaint o Saesneg ar ffrwd y blog.

  Rydw i’n trydar 99% yn y Gymraeg ond prin iawn yw’r rheini sydd yn gwneud yr un fath.

  Yr unig ffordd o gwmpas hyn fyddai ryw fath o raglen sy’n gallu gweld os ydi rhywun ar Twitter yn siarad Cymraeg ai peidio. Ond hyd y gwn i dyw’r rhaglen hwnnw ddim yn bodoli ‘to.

  Yr ateb arall fyddai dileu y ffrwd a maen rywbeth ydw i’n ei ystyried.

 4. Mae’r rhaglen honno’n bodoli Ifan – mae fersiwn Gymraeg o Umap yn cael ei ddatblygu. Dwi’n hyderus y bydd y fersiwn Gymraeg o Umap ganddon ni cyn hir. Gobeithio bydd hyn yn mynd y rhan fwyaf o’r ffordd i ddatrys hyn, ac i greu ffordd newydd o gael profiad Twitter cyfangwbl Gymraeg, yn ogsytal a gwneud llawer iawn mwy. Gwyliwch y gofod yntê.

 5. Newyddion da iawn am Umap Cymraeg, Rhodri.

  Mae fy client Twitter (Splitweet) yn chwilio am eiriau penodol, sef ‘Caerdydd’, ‘Cymraeg’ a ‘#haciaith’ fel mod i’n gweld pwy sy’n trafod yr rhain, hyd yn oed os nad ydw i’n eu dilyn nhw.

  bwriad chwilio am ‘Caerdydd’ oedd i weld os baswn i’n dod i glywed am ddigwyddiadau a newyddion Cymraeg yn y brifddinas a fyddai o ddiddordeb i fi. A’r canlyniad)? Blydi pobl di-gymraeg ynmeddwl bod nhw soffistigedig yn defnyddio’r gair Caerdydd yn lle Cardiff menw brawddeg Seasneg! (Dw i ddim yn flin, dw i’n meddwl bod hyn yn wych o beth go iawn, mond bod o ddim iws i fi o gwbl. Yn yr un modd, mae’r gair ‘Cymrag’ yn ymddango yn amlach na pheidio gan Gymry di-gymaeg yn cyfeirio at eu hunain (“I’m Cymraeg”).

  O wel.

  Dw i ddim yn cytuno gyda March glas bod angen ffrwd Twitter ar y brif wefan Golwg 360 -dw i ddim yn siwr beth fyddai yn yn ychewnaegu at y gwasanaeth newyddion. Rhywbeth gallai Golwg 360 wneud fodd bynnag yw beth mae Eitb (Sianel Basgeg) yn ei wneud ar eu gwefan newyddion. Ar y dde i bob erthygl, mae ‘Releated Tweet’ sy’n danbgos canlyniad chwiliad ar Twitter yn defnyddio gair penodol sy berthnasol a’r erthygl. Ddim 100% yn siwr sut mae’n gweithio, ond dychmyga i mai widget syml ydy o.

 6. Rhys, mae’r bobol wedi defnyddio’r gair Caerdydd am yr ardal am flynyddoedd! Dylen ni ei disgwyl. Maen nhw yn ffrindiau o’r iaith Gymraeg a maen nhw yn fwy agos na lot o bobol eraill. Dw i’n gwybod bod ti’n dweud. Weithiau mae’r we yn bodoli am fy mhwrpasau yn unig hefyd.
  🙂

 7. Mae rhaglenni i adnabod iaith (yn cynnwys Cymraeg) wedi bodoli ers blynyddoedd felly dwi ddim yn gwybod pam fod angen aros am ‘Umap’ Cymraeg.

  Dwi wedi defnyddio modiwl yma ar gyfer Perl tua 4 mlynedd yn ôl.

  Erbyn hyn mae’n haws efallai i bobl defnyddio yr API sydd gang Google fel rhan o’i gwasanaethau cyfieithu – gweler y ddogfen yma.

Comments are closed.