3 Replies to “Rydyn ni angen termau hawlfraint fyrrach”

  1. Mae byrhau term hawlfraint o 70 mlynedd yn swnio yn gall iawn, ond dw i ddim yn gweld sut bydd hynny’n ymarferol *yng Nghymru* nes bod pwerau eangach o dipyn gan ein Llywodraeth annwyl ninnau. Yn y cyfamser, mae angen trafod hyn mwy gyda dalwyr hawlfraint (fel y Llyfrgell), a’u hannog i fynd am drwyddedau agored ble mae hynny’n bosibl.

    Fel ffeindiaist ti yn achos map y losins, a fel dw i wedi gweld fy hun sawl tro, mae awduron ac artistiaid Cymraeg yn eitha agored i’r syniad o bobl ail-ddefynddio eu gwaith. Mewn ffordd, mae’r trwyddedau Comins Creadigol ond yn ffurfioli sefyllfa sy’n bodoli eisioes.

Comments are closed.