Meddyliau am Golwg360 newydd: sylwadau, dolenni

Meddwl am Golwg360 newydd. Fydd hwn ddim yn bost cyflawn o gwbl.

Mae sylwadau yn eitha llwyddiannus, e.e.
http://www.golwg360.com/newyddion/cymru/6778-beirniadu-cau-safle-chwaraeon-cymraeg-y-bbc

Gobeithio byddan nhw yn llenwi’r bylchau yn drafodaeth gyhoeddus yn Gymraeg ar y we agored. Heriau yma:

 • Tyfu tu hwnt i’r usual suspects – pobol a phynciau
 • Does dim system hunaniaeth neu proffilau yn bodoli – dim cyfle i adeiladu enw parhaol fel sylwebydd (neu llysenw, does dim ots). Felly efallai bydd problemau yn bosib gyda phobol sy’n gadael sylw random a rhedeg i ffwrdd, trolls ayyb.
 • Does dim lot o “wobrau” am sylw. Weithiau mae pobol angen rhywbeth yn ôl e.e. enw da/drwg, dolen i blog neu dolen i broffil ar y wefan Golwg360. Yr unig wobr yw’r cyfle i ddweud dy ddweud. Mae’r diffyg sylwadau Cymraeg o gwmpas y we yn broblem, mae Cymry angen mwy yn ôl.
 • O’n i’n meddwl am sylwadau ar bob, bob stori, os mae’n priodol. Sa’ i’n siwr eto.

Mae rhai o’r bethau yma yn anarferol am wefan newyddion yn Saesneg. Ond rydyn ni angen mwy o arbrofion gyda sylwadau gan pobol fel Golwg360 a gwefannau Cymraeg yn cyffredinnol. Mae’r “we Gymraeg” gallu bod yn wahanol. Er enghraifft, efallai fydd trolls ddim yn broblem. (Efallai rydyn ni’n croesawi trolls!) Gawn ni weld.

Dolenni. Dw i ddim yn hoffi’r ffaith bod hen ddolenni i gyd yn mynd i’r prif dudalen yn hytrach na’r straeon gwahanol. e.e. sylw gyda dolen ddwfn i stori penodol ar y blog yma.

Cafodd New York Times problem debyg unwaith. Hynny yw, mae dolenni yn rhan o’r rhyngwyneb. Maen nhw yn hen ond os ti’n chwilio am rhywbeth neu dw i’n dilyn dolen ar Wicipedia neu unrhyw blog neu dy ffefrynnau, maen nhw yn dolenni cyfoes, dylen nhw gweithio yn iawn. Atebodd @al3d fy nghwestiwn (diolch): “Bydd hen dolenni’n gweithio eto cyn hir, ac yn ailgyfeirio’n gywir.”

Dolenni allanol. Maen nhw wedi copio’r steil BBC Newyddion – gyda dolenni allanol ar wahan (dan y teitl “Cysylltiadau Rhyngrwyd” ar hyn o bryd, yr un teitl a BBC Newyddion). Cwestiwn yw, pam?! Dw i wedi clywed y dadlau safonol yn barod (cadw ymwelwyr am yr hysbysebion, osgoi confusion, “amhleidioldeb”). Dylen nhw ddefnyddio dolenni fel pobol normal – yn y testun. O leiaf does dim gwadiad arnyn nhw (“Dyw’r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol”).

Cer i unrhyw stori Saesneg ar BBC News, maen nhw newydd dechrau sgwennu dolenni normal yn y testun, yn y cyd-destun, e.e. State multiculturalism has failed, says David Cameron, gyda dolen yn syth i ddatganiad ar Number10.gov.uk (lot gwell ond hwyr iawn BBC).

Mae’r dyluniad gweledol Golwg360 yn iawn yn fy marn i, mae’n OK. Mae rhywun arall yn gallu dadansoddi’r dyluniad gweledol.

Paid ag anghofio’r profiad defnyddwyr.

5 Ateb i “Meddyliau am Golwg360 newydd: sylwadau, dolenni”

 1. Da nhw am allugoi sylwadau o’r diwedd – sgwn i os chwaraeodd Y Bydysawd ran yn y penderfyniad?

  Ynglŷn a sylwadau gyda phob erthygl – sut byddai Golwg360 n dewis a dethol pa rai sy’n addas a pha rai sydd ddim?

  Cytuno ynglyn a’r gallu i adael sylw gyda proffil. Nid mod i eisiau gorfod cofrestru o’r newydd eto, ond gellir fod yn defnyddio system Disqus (fel mae’r Independent yn wneud). Hefyd mae’r blog rwan o fewn y wefan ei hun, sy’n beth da, ac ar hwnnw, mae blwch i chi roi cyferiad gwefan wrth adael sylw – felly pam ddim ar draws y wefan?

  Dolenni – yn ogystal a pheiod rhoi dolenni allanol o fewn y testun, mae Golwg360 yn methu tric dw i’n meddwl drwy beidio rhoi dolenni (eto o fewn y testun) at eu herthyglau eu hunain a fyddai’n rhoi cyd-destun. Oes, mae ‘Straen perthnasol’, ond dwi ddim yn siwr faint sy’n edrych ar yr rheini. Yn yr erthygl am Umap, roedd cyfeiriad at Hacio’r Iaith 2 – wel pam ddim rhoi dolen at eu herthygl amdano? Ddim yn ddalltwr mawr y dalltins, ond mae hyn yn gwella eich perfformiad ar chwiliadau Google. Erthygl difyr (a hawdd ei deall) a href=”http://www.callowaygreen.com/blog/2010/09/26/use-blogging-to-get-some-much-needed-link-juice/”>yma.

 2. Pwynt da am ddolenni mewnol i straeon perthnasol. Yn ogystal â’r unrhyw fudd SEO mae’n creu profiad gwell i’r darllenwyr.

  sgwn i os chwaraeodd Y Bydysawd ran yn y penderfyniad?

  Mae’n bosib, efallai does dim ots. Beth sy’n bwysig i fi yw amrywiaeth o brojectau Cymraeg arbrofol arlein, codi disgwyliadau, dysgu rhywbeth bob tro am y we Gymraeg, pethau fel 100lle.net, PenTalarPedia, fideobobdydd, dy flog, Umap Cymraeg ayyb. Mae’r gwersi i gael i unrhyw un sy’n edrych.

 3. Diolch am y sylwadau uchod. Mae lot o’r materion uchod yn rai technegol nad ydw i’n gymwys i’w hateb, ond alla’i ategu mai megis dechrau mae’r newidiadau i’r wefan, a bydd hyblygrwydd y system newydd yn caniatau i ni newid lot o bethau yn reit rhwydd.

  O ran sylwadau, roedden ni eisiau’r rheini ers y cychwyn cyntaf ond yn anffodus doedd yr hen wefan ddim yn caniatau. Bydd hi’n ddiddorol gaweld faint sy’n eu defnyddio nawr.

  Does dim byd yn fy stopio i roi dolenni yn y testun. Nid ryw fath o bolisi pendant ydi hyn – a dweud y gwir doeddwn i heb sylwi ei fod yn fater o bwys. Wna’i wneud os ydi o’n dy gadw di’n hapus. 😉

  “Tyfu tu hwnt y usual suspects – pobol a phynciau”

  Mae hynny’n bwysig wrth gwrs ond mae yna berygl gyda gwefan Cymraeg eich bod chi’n mynd i niche o fewn niche.

  Er engraifft, fe allen i dreulio adnoddau ac amser ar greu a chynnal gwefan bysgota neu wyddbwyll yn Gymraeg. Fe fyddai yna lond dwrn o bobol wrth eu bodd ac yn ei ddefnyddio’n selog. Ond fe fyddet ti’n darparu gwasanaeth ar gyfer cynulleidfa bach o fewn cynulleidfa sydd eisoes yn fach. Os nad ydi gwefan chwaraeon Cymraeg y BBC yn gallu denu digon o ddefnyddwyr i gyfiawnhau ei fodolaeth, ti’n gweld y broblem sydd gyda ni.

Mae'r sylwadau wedi cau.