Datblygu gyda Datblygu

Llyfrau, llun gan Dogfael

I need to set myself some new challenges with my Welsh learning. The next will be book-related. That means picking one up and reading it. But it needs to be a good one with the right level of challenge. (Previous posts about learning Welsh)

Rhaid i mi fendio her newydd yn fy anturiaethau Cymraeg.

Dw i’n teimlo eitha statig ar hyn o bryd (fel dysgwr).

Dw i’n gallu cofio pob carreg filltir ar y ffordd. Dechraiais i fy ngwers gyntaf dwy flynedd a hanner yn ôl. Carreg filltir. Datrys ebostiau yn y dyddiau cynnar cyn Google Translate. Ha ha. Ac wedyn, cwrddais i rywun “yn Gymraeg” am y tro cyntaf. Dw i’n cofio’r person cyntaf. Dyn ni dal yn siarad ond dyn ni ddim yn siarad un rhywbeth ac eithrio Cymraeg. Dydy’r enw nhw ddim yn bwysig iawn am y cofnod hwn. Ond oedd y foment yn bwysig. Cychwyn newydd.

Allwn i ddweud popeth dw i eisiau dweud?

Ddylwn i amneidio, honni, pan dw i ddim yn deall?

Pryd fyddan ni dechrau siarad yn normal? Byth.

Oedd y teimlad fel cwympo mas o awyren. Freefall.

Mae llawer o bobol yn gofyn am awgrymiadau cyrsiau nawr. Ydy mwy o bobol yn chwilio am gyrsiau Cymraeg? Fel prawf, dydy’r casgliad ddim yn deg. Mae mwy o bobol yn gofyn fi achos maen nhw yn gwybod dw i wedi dysgu. Gobeithio byddan nhw i gyd yn mynd i ddysgu rhywbryd, pan fyddan nhw yn barod.

Dw i’n meddwl am bob penderfyniad da yn fy mywyd. Gyda phob peth da, dylai i wedi dechrau yn gynharach. Er enghraifft. Dechrais i Gymraeg yn 2007. Dylai i wedi dechrau yn 2003. Ond does dim ots. Dylwn i benderfynu’r peth nesaf i wneud NAWR.

Mae fy straeon a barnau yma yn bersonol. Mae termau ac amodau arferol dal yn sefyll wrth gwrs.

Nawr dw i’n gallu gweithio, cwrdd â phobol newydd, cyfieithu ychydig o feddalwedd rydd. Dw i ddim yn gallu deall areithiau neu bregethau yn dda. Dw i dal yn ddrwg yn unrhyw gyd-destun gyda llawer o bobol sy’n siarad yn gyflym – cyfarfodydd go iawn neu grwpiau yn y tafarn.

Bydd fy sialens newydd yw gorffen llyfr. Nid jyst dechrau llyfr.

Mae casgliad gyda fi o lyfrau dw i wedi dechrau (Saunders Lewis, Islwyn Ffowc Elis). Hwyl am y tro. Ond buan.

Mae’n hawdd iawn i orffen ffilm neu albwm. Eistedda ac aros. Dw i’n darganfod cyfrinachau gwahanol, manylion bach bob tro (e.e. Mwng).

Hei, dw i dal yn gwrando ar hiphop heb ddealltwriaeth am y cyfeiriadau diwylliannol weithiau.

Mae fy llyfr nesaf yw Atgofion Hen Wanc gan David R. Edwards. (Unrhyw awgrymiadau eraill? Llyfrau debyg.)

Mae diddordeb mawr gyda fi yn gerddoriaeth, 80au post punk a phethau tebyg yn enwedig. Dw i wedi nabod yr enw Datblygu ers blynyddoedd wrth gwrs. Ro’n i’n teimlo parod am gerddoriaeth Datblygu ar ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf. Dw i ddim yn siŵr os mae’n syniad da i ddarllen y cyfieithiadau Saesneg yn Wyau/Pyst/Libertino ond dw i wedi darllen nhw yn barod, beth bynnag.

85 tudalen. Reit, dylwn i gau fy ngheg tan dw i’n gorffen y llyfr.

Llun gan Dogfael

2 Ateb i “Datblygu gyda Datblygu”

 1. Wyt ti wedi gorffen y llyfr eto? C’mon…..

  Tydy Atgofion Hen Wanc ddim yn gampwaith (masterpiece) o bell ffordd, ond mae’n ddarllenadwy.

  O beth mae dysgwr eraill yn ddweud, tydy nofelau ar gyfer dysgwyr ddim yn wych, er gan fod gyda ti lawer o ddiddordeb yng nghyd-destun hanes a chymdeithas y Gymru Gymraeg, efallai byddai Cip ar y Cweri (addasiad o sawl llyfr Cyfes y Cewri) o ddiddordeb i ti.

  Hefyd, os ti’n edrych am lyfrau sydd ddim yn rhy hir (hyd yn oed os ti’n casau llyfr, mae’n neis eu gorffen!) galla i awgrymu dau lyfr Straeon Sydyn (Quick Reads):

  Gwledyd Bychain gan Bethan Gwanas (wastad yn mynd i Lydaw, byth yn mynd i Ffrianc….)
  a
  Y Jobyn Gorau Yn Y Byd gan Gary Slaymaker (ychydig o celebtiry worship, ond mae’n ddoniol)

  Dw i ar fin goffen darllen Think Without Limits – You Can Speak Welsh!, ac mae’n reit difyr os ydych wedi/ar ganol dysgu Cymraeg, yn siaradwyr Cymraeg ac yn nabod dysgwyr, neu’n diwtor.

  Mae pytiau o lawer iawn o gyfweliadau gyda dysgwyr yn y llyfr, llawer ohonynt yn cwyno – ‘siaradwyr Cymraeg ddim siarad gyda dysgwyr, ‘siaradwyr Cymraeg yn siarad yn rhy gyflym’, ‘siaradwyr Cymraeg yn defnyddio gormod o slang’ a.y.y.b.

  Mae yna wirionedd yn llawer sy’n cael ei ddweud, ond dw i hefyd yn dechrau meddwl bod ni’n ‘pandro’ (os dyna yw’r gair cywir) llawer gormod at y dysgwyr ar adegau. Wrth gwrs dylwn wneud y brosoes o ddysgu Cymraeg mor ddi-boen a phosib, ond yn y pen draw, dysgu iaith yw dysgu iaith.

  Mae’n braf darllen am dy brofiadau di, a’r ffaith mewn amser mor fyr ti’n taflu dy hun at y sialens nesa.

  Cyfle i ymarfer eu Cymraeg oedd un o’r prif ‘gwynion’ yn y llyfr, a rhywbeth dwi’n sywleddoli sy’n broblem mawr, yn enwedig yn y de ddwyrain (tu allan i rai ardaloedd yng Nghaerdydd). Un o’r tips yn y llyfr yw ceisio cynnal un o’ch diddordebau drwy gyfrwng yr iaith. Dw i’n meddwl mai dyma lle rwyt ti wedi bod yn llwyddiannnus, trwy blethu siarad Cymraeg i mewn i ddiddordebau pob dydd – cerddoriaeth, technoleg a malu cachu yn y dafarn.

 2. Dw i wedi gorffen cylchgronau a phapurau newydd. Llyfrau syml iawn… Ie, dylwn i ffeindio her newydd. Diolch am yr awgrymiadau.

  Dysgu iaith yw dysgu iaith, dw i’n cytuno!

  Mae rhwydweithiau dysgwyr yn pwysig. Arlein. Cigfyd. Ti di darllen Cluetrain Manifesto? “People in networked markets have figured out that they get far better information and support from one another than from vendors.”
  People == dysgwyr
  vendors == tiwtoriaid

  Trafodwch.

  Gyda llaw, diolch o galon am gyfieithiadau fel ‘campwaith’ ond mae’r Saesneg gwastad yn neidio mas y dudalen! Dw i wastad yn astudio ebostau, sylwadau a chofnodion blog am yr ystyr dwfn, geiriau newydd gyda Firefox geiriau-allwedd ayyb. Felly ti’n gallu jyst sgwennu dy Gymraeg arferol.
  🙂

Mae'r sylwadau wedi cau.