One Reply to “(Cymraeg) Meddwl am dermau Cymraeg am ethnigrwydd, hil, ac ati”

  1. “Ond dilyn dau derm sy’n cael eu defnyddio’n barod o’n i, sef pobl groenddu a phobl groendywyll. A phobl groenwyn! ” O ddilyn hyn, mae pobl groenliw yn swnio’n reit naturiol i’r glust.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *