2 Replies to “Defydd yr iaith arlein 1 Safon yr iaith arlein 0”

  1. “Beth wyt ti’n meddwl am safon yr iaith arlein?”

    Gan rhywun sy’n gweithio i Radio Cymru? Hmmm.

    Dim amser nawr i ddweud fy nweud yn llawn, ond gobeithio bod cyflwynydd y Post Prynhawn yn sylweddoli bod gwahaniaeth sylfaenol rhwng Cymraeg anffurfiol rhyw unigolyn ar ei flog, neu mewn sylwadau YouTube, Twitter ac yn y blaen, a’r broblem o “safonau’n syrthio” mae rhai yn gweld ar raglenni S4C a Radio Cymru.

    Dydy bois Cylch yr Iaith hyd yn oed ddim wedi mynd ar ôl y blogwyr eto – diolch byth, achos finnau fyddai’r cynta yn erbyn y wal ’sai hynny’n digwydd.

Comments are closed.