Un Ateb i “PALL mawr (Or maybe METHU mawr)”

  1. Classic Guardian.

    Dyma beth oedd y llythyr yn cyfeirio ato.

    Rhaid i mi gyfaddef, pan dw ‘n prynu papru newydd, Y Guardian dw i’n ei brynu, ond unwiath ti’n mynd heibio’r erthyglau (sydd fel arfer yn wych), ac yn mentro i’r adran ‘Opinion’, gallet yn hawddiawn fod yn darllen y Daily Mail.

Mae'r sylwadau wedi cau.