Cordon Sanitaire Cymru: gwefan ymgyrchu

Mae rhai mudiadau eisoes wedi gosod ‘cordon sanitaire’ yn erbyn plaid benodol sydd yn hiliol a rhagfarnllyd.

Dw i wedi creu gwefan syml o’r enw cordon.cymru sydd yn ymdrech i ddarbwyllo Aelodau Cynulliad yng Nghymru i wrthwynebu’r blaid benodol yma trwy beidio cydweithio â nhw.

Mae’r achosion o sylwadau hiliol gan wleidyddion yn ddiweddar ac hiliaeth yn ein cymunedau yn ein hatgoffa o’r angen i wneud mwy.

Mae’r testun yn hunan-esboniadwy. Diolch i eraill am ei ysgrifennu.

Os ydych chi’n pryderu, fel fi, am dwf yr adain dde yng Nghymru anfonwch neges at eich Aelodau Cynulliad i ofyn beth yw eu polisïau o ran cydweithio gyda’r blaid.

Mae sawl peth arall sydd angen eu gwneud wrth gwrs – dyna un ohonynt.