Crwydro caeau Pentre-baen

Wel, mae Dic Mortimer wedi bod yn crwydro Pentre-baen a’r hen reilffyrdd yn ddiweddar:

Apart from Fairwater and Pentrebane locals, few Cardiffians ever go here.

[…] I was still conscious of treading on blighted ground marked for future destruction.  The ravishing beauty was intensified by a dull ache of regret.  I’d heard it so often before: “I remember when this was all fields…” my mother used to say about Llanrumney and my grandmother used to say about Penylan.  Now I could hear myself saying the same thing in 20 years time to my grandchildren about Waterhall.  Premature nostalgia.  This could be the last time…

Criss-crossing the area are a number of abandoned railway lines, providing a network of pathways that take you deep into otherwise inacessible zones. I followed the line of the ‘Waterhall Branch’, a fascinating, little-known mineral railway which, more by accident than design, is still largely extant. […]

O’n i’n arfer mynd i ysgol yn y Tyllgoed. Dw i’n siŵr bod i wedi cerdded lawr darn o lwybr heb sylweddoli bod e’n hen reilffordd o’r cymoedd – heb sôn am gwerthfawrogi’r hanes. Fy amgylchedd, fy milltir sgwar yn y 90au. Dylwn i fynd yn ôl.

Hefyd dw i eisiau cerdded neu beicio lan yr Afon Elái o Grangetown i Donypandy rhywbryd.

6 Ateb i “Crwydro caeau Pentre-baen”

  1. Hanes gwych. Mae nifer o reilffyrdd “dismantled” yn enfawr ger Caerdydd neu yn de Cymru. Atgoffa o hanes economaidd. Wyt ti’n gwybod am reilffyrddau eraill yn yr ardal? Gwgl “twnel Gwenfo”- nes i fynd flwyddyn ddiwethaf.

  2. Dw i’n cytuno- mae llwybrau gwyltt i well.

    Yn Nghymru mae gen i llawer o twnels yn abernnig, achos y cymoedd, glo, ac yn y blaen.

  3. Mae’r syniad bod pob ardal wledig o gwmpas Caerdydd yn troi’n drefol yn gwneud i fi deimlo’n drist. Wrt gwrs bod angen cartrefi i bobl ond mae angen gwneud mwy i ddatblygu ardaloedd gyda llawer o dai gwag yn economaidd ac amgylcheddol er mwyn lleihau’r pwysau ar ardaloedd fel hyn.

    Beth bynnag, mae’n werth edrych ar hen fapiau o Dreganna i weld beth dyn ni wedi’i golli’n barod. Rwyt ti wedi fy ysbrydoli i ymweld a’r hen reilffordd!

Mae'r sylwadau wedi cau.