Gwefan ddwyieithog newydd mewn WordPress i CULT Cymru

Dyma enghraifft o wefan ddwyieithog dw i wedi datblygu’n ddiweddar i’r rhaglen hyfforddiant CULT Cymru.

Mae’r cyfan yn seiliedig ar WordPress gyda rhai pethau arbennig ar gyfer y wefan, fel y thema sef y dyluniad. Un enghraifft arall: fe ddatblygais ategyn newydd i ddangos y teclyn tystebau (sydd ar y dde yn y sgrinlun uchod). Mae hwn yn dethol tysteb ar hap o gronfa ac mae’n rhaid gwneud hyn mewn iaith a ddewiswyd gan yr ymwelydd.

I’r rhai sy’n gyfarwydd â WordPress mae tysteb yn cael ei gadw fel cofnod cyfaddas. Dyma sut mae’r adran tystebau yn edrych i weinyddwyr ar y pen cefn:

Oedd y broses yn gyfle i symud o hen enw parth i’r enw cult.cymru hefyd.