Nodiadau ar ffilm The Farewell

Nodiadau bach sydyn i ddweud bod y ffilm hon yn brydferth iawn.

O’n i’n ystyried postio’r treilar yma ond nid oes angen hynny.

O’n i ddim yn gyfarwydd â’r arfer o gadw diagnosis yn gyfrinachol. Ond oedd rhai o’r elfennau yn fy atgoffa o fy nheulu i, yn enwedig:

  • bwyd
  • cynnal perthynasau o bell
  • y sgwrs rhwng y famgu a’i feibion – hynny yw, tad y prif gymeriad a’i frawd – y pegynnau yn y sgwrs am hunaniaeth.