Un Ateb i “Yr un tew off Stand by Me”

  1. Hei Carl, sut wyt? Rhian W sydd yma o’r BBC – wi’n gweithio ar ddarllediadau byw S4C a BBC Cymru Wales dros nos ar yr Etholiad – fi wedi gweld yn dy flog dy fod yn ymddiddori mewn gwleidyddiaeth – tybed a fydde diddordeb gyda ti os wyt ti yn dalgylch Caerdydd ymuno gyda ni yn yr ‘ystafell sbin’ – elfen llai ffurfiol y darllediadau, lle byddwn yn dilyn yr Etholiad ar aml gyfrwng am rhan o’r noswaith/bore ac o bosib gwneud pwt o gyfweliad. Be ti’n feddwl? A o’n i yn caru ffilm Stand by me ’fyd….
    Hwyl am y tro,
    Rhian

Mae'r sylwadau wedi cau.