Ystyriaeth am Google+ Circles

Dw i ddim eisiau system ‘opsiynau breifatrwydd’ gymhleth arall. Dw i eisiau cadw’r mwyafrif neu popeth o fy nghofnodion ar y we agored ar gyfer chwilio a dolenni.

Ond byddwn i groesawi rywbeth i dagio ac i helpu pobol i ffiltro pethau mas o’u ffrydiau, yn enwedig o ran iaith.

Mae gwahaniaeth rhwng preifatrwydd a ffiltro.