Diwedd Recordiau Peski ar Y Twll

Braf oedd gweld gymaint o sylw i Recordiau Peski ar ôl iddyn nhw ddod i ben. Dyma hanes cryno y label ar Y Twll.

Gyda llaw dw i newydd newid thema Y Twll i rywbeth ymatebol – o’r diwedd. Bydd y dyluniad yn edrych yn well ar ddyfeisiadau symudol ac ati. Gadewch i mi wybod os oes unrhyw namau.