17 Ateb i “Professional trolls and how to avoid them”

 1. visiting these sites by accident

  Hyn sy’n poeni fi, yn enwedig nawr bod cymaint o bobl yn defnyddio dolenni byr ar Twitter. Mae’n gas ’da fi hunan-sensro, ond bydd rhaid i fi dilyn dy esiampl, wi’n credu.

 2. Utterly true. I think blocking the offending river is the best course of action; it’s like a larger-scale version of the “block or bicker” dilemma on twitter. We’ve all bickered when we should have blocked…

 3. Nice tactic but in the bigger scheme of things I think PageRank is just a numerical representation of something that is already happening.

 4. Carl, ‘chan, beth am ambell i fotwm rhannu ar gyfer FB ayyb? Mae hyn yn erthygl da, a dw i isio’i rhannu ar FB, ond does gen i ddim digon o egni i dorriachludo’r bar cyfeiriad…;-)

  O, ia, iawn, ella jesd yr unwaith. Ond wir yr, botymau plis…:-)

 5. @Aran
  Hmm dw i wedi meddwl amdano fe, mae’n digon hawdd. Ond yma dw i’n trio bod yn rhan o’r we agored tu fas i Facebook!

 6. Dyma fy fersiwn bersonol (braidd yn hardcôr) o osgoi rhoi traffig i’r Daily Mail, ond sydd dal yn caniatau i fi wylltio efo’r erthygl dan sylw… mae hyn ar gyfer Mac OS X ond mae siwr bod modd amrywio’r syniad ar gyfer platfformau eraill, Linux yn sicr. Dwi di ceisio esbonio sut i ailgreu’r setyp wrth fynd, i bobl sy eisie trio – ond dwi’m yn gaddo dim byd.

  Agor Terminal.

  Teipia sudo nano /etc/hosts

  Bydd gofyn i ti rhoi dy gyfrinair mewngofnodi.

  Cer lawr i waelod y ffeil, ac ychwanegu:

  127.0.0.1 dailymail.co.uk www.dailymail.co.uk

  Gwasga CTRL+X wedyn Y wedyn ENTER.

  Teipia sudo nano /Library/WebServer/Documents/.htaccess

  Pastia hwn i fewn:

  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^((?:www\.)?dailymail\.co\.uk) [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:%1/$1&hl=cy&strip=1 [P,L]

  Gwasga CTRL+X wedyn Y wedyn ENTER.

  Teipia exit.

  Gwna’n siwr bod tic ger Web Sharing yn System Preferences > Sharing.

  Bydd dy Fac nawr yn ailysgrifennu pob linc, ym mhob porydd, i fersiwn Google Cache o’r un dudalen – heb luniau nac hysbysebion nac unrhywbeth all ychwanegu at ystadegau’r safle. Weithiau bydd rhaid aros rhai oriau i dudalen ymddangos yn storfa Google. Ond sdim brys i ddarllen y fath rwtsh.

  Mae’n siwr bod modd gwneud ategyn neu rhywbeth i wneud hyn yn haws i bawb…

  Mae pethau fel hyn yn bodoli ar gyfer Firefox, ond rhaid dewis eu defnyddio bob tro yn anffodus: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/cachemachine/

  DS: os ydych chi’n ffwcio fyny’ch Mac yn trio’r uchod, nid bai fi ydio.

 7. Mae’r blog wedi trio ychwanegu lincs mewn i ganol hwnna, gan dorri pethau braidd. Yn y linell sy’n cychwyn 127.0.0.1, PEIDIWCH cynnwys yr ‘http://’ (jysd y www.dailymail.co.uk). Mae’r ‘http://’ fod yn yr un RewriteRule, ond yn amlwg does yr un o’r ddau fod yn lincs go iawn fel ma nhw yn fan hyn.

  [MEDDAI CARL: wedi trwsio’r sylw yn y cefndir, gobeithio fod popeth yn iawn nawr. Syniad gwych!]

 8. Really great piece Carl and made me laugh in parts – very persuasive campaign for blocking various news sites or columnists. Mega-trolls – a concept I hadn’t quite found the right term for until now 🙂

 9. Hysbysiad Cyfeirio: Iaith y Mynci? | Morfablog
 10. I see your point, but it is always good to see what both sides are thinking. It allows us to be more informed in many ways.

 11. Sorry for this semi-chauvanistic question, but:

  Would you be interested in contributing to our ‘decade’ blogs? If so, would posts be in English?

 12. Thanks all for comments.

  @W.Kasper I love the decade blogs, I’ll see if I have any ideas. Check your email.

  @Stanno Anochel dw i’n meddwl

 13. Hysbysiad Cyfeirio: A Most Peculiar People
 14. Hysbysiad Cyfeirio: Ill-bred | A Most Peculiar People

Mae'r sylwadau wedi cau.