Carl Morris

Cymraeg | English

Gwaith

Ymgynghorydd, datblygwr gwe a hyfforddwr ydw i.

Fy niddordeb proffesiynol yw trawsnewid cyfryngol er les pawb.

Darllenwch fy mlog.

Os ydych chi am drafod defnydd o’r cyfryngau digidol gan eich prosiect neu hyfforddiant i’ch tîm, cysylltwch i ofyn am ragor o fanylion.


Work

I am a consultant, web developer and trainer.

My professional interest is in media transformation for the benefit of everyone.

If you would like to discuss your use of digital media for a project or training for your team, please contact me for more details.